Pagpupugay sa mga Martir ng Bayan!

parangal banner

Dalawang tao, magkaibang mundo
Isang nagsisimula pa lamang sa paglalakbay
At isang nasa dapithapon na ng buhay
Pinag-ugnay ng iisang mithing
Lumaya at magpalaya
Dalawang tao, iisang digma
Magkasabay na lumaban

Sabay ninyong tinanaw
Ang kabuuhan ng bundok ng Buhi
Kinabisado ninyo ang bawat
Tarik at lalim
Kinilala ninyo ang mga bato
Ang mga punong nakikipagsalimbayan
Sa bulong ng hangin
Ang sanga-sangang sapa
Nagdudugtong ng mga buhay
Mga saksi sa pakikipaglaban
Para sa kalayaan
Noon, ngayon at bukas

Noon
Ang miminsang pagningas ng isang diklap
Ay nagluwal ng hindi maaapulang apoy
Sa puso ng mga indios
Matagal na panahong piniit
Ng polo y servicios
At ng doctrina christiana
Ng mga kolonyalistang Espanyol
Sila’y lumaban at kinanlong ng
Kagubatang sa inyo rin ay tahanan
Ngayon

Naka-buhi
Nakawala, nakalaya
Noon pa lamang alam ninyo nang
Katumbas ng Buhi
Ang paglaya nila noon
At ang paglaya natin ngayon
Kung kaya’t walang oras kayong pinalagpas
Inialay ang inyong natatanging buhay
Sa pagpapatuloy ng paglalagablab
Ng apoy ng makauring digma

Dalawang magkaibang tao
Buong tapat na tumugon
Sa panawagang magbalikwas
Kayo man ay nabuwal
Nakaukit na sa mga haligi ng Buhi
At sa puso ng mamamayan
Ang inyong dakilang ambag

Mamayang gabi
Muling isusukbit ang bag
Amopawts at baril
At sa kadiliman
Lalakbayin namin ang
Buhi

Masaker sa Brgy Bartolabac, San Jacinto, Masbate, Charlie Company 9th IBPA ang tunay na Salarin!

Pebrero 02, 2016

Pahayag sa Midya

Garapalang kasinungalingang pagbintangan ang Jose Rapsing Command-New People’s Army (JRC-NPA Masbate) ng Charlie Company 9th Infantry Batallion Philippine Army na syang tunay na may kagagawan sa naganap na pagpatay sa brgy Bartolabac, San Jacinto, Masbate sa Ticao Island. Ang hinabing imbestigasyong lumabas sa panayam ng media kay C/Supt Augusto Marquez, Jr ng PNP Regional Director ay lantay na kasinungalingang walang lohikal na pinagbatayang datos mula sa tunay na pangyayari .

Nakaturo ang kanilang hintuturo sa JRC-NPA habang nakaturo naman ang apat nilang daliri sa kanilang sarili bilang mga tunay na salarin sa naganap na masaker. Sinadyang patayin si Brgy Captain Rey Encabo Y Sabueso para patahimikin ang kanyang matibay na panindigan na ipagtanggol ang karapatan pantao ng kanyang mga residente sa baranggay. Nakaukit sa oryentasyon ng pasistang hukbo na kilalaning “collateral damage’ ang sinumang sibilyang madadamay sa pagsasakatuparan ng kanilang “mission order”. Sadyang idinamay si Kagawad Robert “Bongbong” Almondiel Y Dionella na nagkataon naroon sa bahay ni kapitan nang mangyari ang pamamaslang. Ang nakasaksi sa krimeng si Jay Amoradiel Y Cristobal, 14 taong gulang ay idinamay din upang walang magpatotoo sa pangyayari. Hindi pa nakuntento, inundayan pa ng taga sa mukha ang nakabulagta nang bangkay ni brgy captain Sabueso at pinasabog naman ang ulo ng binatilyong si Jay kung saan nakaimbak ang impormasyon ng tunay na pangyayari. Nais iwanan na mensahe at larawan sa mamamayan ang brutalidad sa krimen upang dalain ang mamamayan. Kasama sa disenyo ng saywar ang paggawa ng krimeng katulad nito, magpanggap na NPA ang gumawa at ibintang sa huli upang sirain ang imahe ng tunay na hukbo ng mamamayan sa isla.

Ito ang tunay na nilalaman ng saywar na disenyo ng Project Development Team Operation (PDTO) na nagtatago sa retorika ng “kaunlaran” pero sa kabilang panig ay lumilikha ng terorismo sa hanay ng mamamayan upang kitlin ang rebolusyonaryong adhikain para sa tunay na pagbabago.

Subalit hindi na kayang sirain ang lumalakas na rebolusyonaryong kilusan sa isla na ipinundar sa pagpupunyagi sa rebolusyong agraryo, pagtatayo ng tunay na binhi ng demokratikong gobyernong bayan at pagkakaroon ng tunay na hukbong nagsisilbi sa interes ng masang anakpawis na dudurog sa buong makinarya ng estado. Malalantad lamang ang anumang kontra-rebolusyonaryong iskema ng PDTO tulad ng pagkakalantad ng mga pamamaslang at masaker na naganap sa unang hati pa lamang ng taong 2015. Binigo na ito ng malakas na kilusang masa sa Isla at sa buong rehiyon. Determinado ang Pangrehiyonal na Kumand ng Romulo Jallores katulong ang mga pamprobinsyang kumand na patuloy na bigwasan ang PDTO na isinagawa sa Isla at buong rehiyon bilang ambag sa kabuuang opensiba inilulunsad sa buong bansa.

Kinokondena ng National Democratic Front-Bicol ang lansakang paglabag sa karapatan ng mga mamamayang Masbateno, Bicolano at mamamayan na malinaw na labag sa mga Batas sa Digmaang itinatakda sa Protocol I at II ng Geneva Convention.

Papanagutin ang 9th Infantry Batallion Philippine Army sa ilalim ng pamumuno ni Corporal Dangcalan at Sgt. Bustamante na syang nagsagawa ng operasyon sa lugar ng panahong yaon. Papanagutin din ang kasalukuyang commanding officer na si Lt. Col Patrick E. Cinco ng 9th IBPA sa pamumuno ni Brigadier General Ferdinand M. Quidilla sa kanilang responsibilidad sa pasistang oryentasyon na katuruan sa kanilang tropa.

Biguin ang PDTO sa Masbate Isla at ang Oplan Bayanihan sa buong rehiyon.

Utang na Dugo ng Charlie Compny 9th IBPA sa ilalim 9th IDPA, Singilin!!!

Isulong ang Digmang Bayan hanggang sa Tagumpay!

Mabuhay ang Rebolusyon!

Ka Maria Roja Banua

Tagapagsalita

NDF-Bicol

Singilin ang Rehimeng US-Aquino sa Mamasapano Massacre! Isulong ang pakikibaka laban sa Panghihimasok ng US!

Ang labis na pangangayupapa ng Rehimeng Aquino sa imperyalistang Estados Unidos ay nagbubunsod ng kontradiksyon hindi lamang sa pagitan ng mga naghaharing-uri at ng sambayanang Pilipino, kundi maging ng kontradiksyon sa kampo mismo ng naghaharing pangkating Aquino. Ang palpak na Oplan Exodus na may misyong hulihin ang teroristang si Zulkifli Bin Hir aka Marwan noong Enero 25, 2015 at nagresulta sa pagkamatay ng 44 Special Action Forces (SAF) Commando ng Armed Forces of the Philippines (AFP), 18 Moro Fighters at 5 sibilyan sa Brgy. Tukanalipao, Mamasapano, Maguindanao ay malinaw na larawan ng kainutilan ni Aquino at lubusang pagkapapet sa imperyalistang amo nito. Ang naturang insidente na kinilala bilang Mamasapano Massacre ay nagbunsod ng panibagong biyak sa pangkating Aquino.

Ang lantarang paghuhugas kamay ni Aquino at pagkukumahog niyang protektahan ang gubyernong US mula sa eskandalong idinulot ng tinaguriang suicide operations ng AFP nitong nakaraang taon ay sinalubong ng pambabatikos mula sa nagngangalit na mga pamilya at ng malawak na sambayanang Pilipino. Naitulak sa depensibang posisyon si Aquino nang maging ang mga kaalyado niya sa pulitika at sa hanay ng militar ay nagdudumaling iligtas ang mga sarili mula sa dagok na dala ng isyu. Iba’t ibang pakulo, panunuhol at palusot na ang sinubukan ng kampong US-Aquino upang maisalba ang imahe ng rehimen ngunit matibay ang mga ebidensyang nakuha mula sa mga fact-finding missions na nagpapatunay ng direktang pagkaimbwelto niya sa Oplan Exodus.

Ayon sa mga ebidensya nakalap sa mga fact finding missions, malinaw na lumabag ang rehimeng Aquino sa batas nang pahintulutan nito ang isang dayuhang bansa sa mukha ng Estados Unidos na direktang manghimasok at magdirehe sa operasyon. Pinondohan ng gubyernong US ang Oplan Exodus, mula sa mga pagsasanay militar ng SAF Commandos hanggang sa aktwal na pangyayari. Gayundin, nagpadala ang US ng tropang Amerikano upang lumahok sa paghuli kay Marwan. Sa katunayan, may mga video footages na nagpapatunay na may sundalong kano na namatay sa engkwentro at agarang kinuha ng isang helicopter na pagmamay-ari ng gubyernong US. Continue reading

Gunitain ang Mendiola Massacre! Ituloy ang Laban para sa Tunay na Reporma sa Lupa!

29 taon na ang nakararaan mula nang maganap ang madugong dispersal sa mga magsasaka na nagprotesta sa Mendiola upang makipagdyalogo sa dating pangulong Corazon Cojuangco-Aquino. Walang habas na karahasan ang itinugon ng mapagkunwaring ina ng demokrasya sa panawagan ng mamamayan para sa tunay na reporma sa lupa. Labing tatlo (13) ang magsasakang nasawi at hindi mabilang ang nasugatan sa hanay ng mga nagprotesta sa insidente.

Sa kasalukuyan isa na namang Cojuangco-Aquino ang nakaupo sa pwesto – si Benigno Simeon Aquino III. Ipinuhunan ni Noynoy Aquino sa kanyang pagtakbo noong 2010 ang diumano’y plataporma niyang nakatuon sa pagpapatuloy sa nasimulan ng kanyang ina. Tunay ngang walang ipinag-iba, at sa katunaya’y higit na pinalubha, ng kasalukuyang rehimeng Aquino ang mga polisiya at programang lantarang yumuyurak sa karapatan sa lupa ng masang anakpawis. Tunay ngang ipinagpatuloy ni Noynoy Aquino ang tatak ng rehimeng Cory – makakorporasyon at makadayuhang reporma sa lupa.

Ang reporma sa lupang ipinagbuwis ng buhay ng mga magsasakang nasawi sa Mendiola Massacre noong 1987 ay patuloy na ipinagkakait ng kasalukuyang rehimen. Minantine ni Aquino ang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) at ang katambal na CARP-Extension with Reforms (CARPER). Ito ang pinakamatagal at pinakamagastos na programa para sa reporma sa lupa sa buong daigdig. Nagtapos ito nitong nakaraang 2014 ngunit nanatiling mayorya ng mga magsasaka ang walang sinasakang lupa. Ayon sa IBON Foundation, nitong 2012, 1.2 milyong magsasaka ang tenante sa mga hacienda. Lumobo ito mula sa 555, 232 noong 1998. Ayon din sa Land Bank of the Philippines (LBP), 75.8% ng mga benepisyaryo ng CARP ang walang kakayahang magbayad ng amortisasyon sa lupa. Mula 1988 hanggang 2012 gumastos na ang gubyerno ng 82.85 bilyong piso mula sa pampublikong pondo para lamang sa kumpensasyong ng mga panginoong may-lupa.

Hindi nakapagtataka ang kabiguan ng CARP at CARPER na ipamahagi ang lupa sa magsasaka. Sinasalamin lamang ng mga programa ang kalakarang maaasahan sa ilalim ng pamumuno ng isang panginoong may-lupa. Sa pagtatapos ng termino ni Aquino, walang kapantay na kahirapan, kagutuman at kaapihan ang dumagdag sa dantaon nang pasakit ng isang lubhang atrasado at mapagsamantalang sistemang dinadala ng milyun-milyong magsasaka. Walang ibang hatid ang rehimeng US-Aquino kundi ibayong pangangamkam ng lupa ng mga panginoong maylupa, dambuhalang korporasyon, minahan at iba pa sa pamamagitan ng sentral na polisiya ng neoliberalismo. Gayundin, sa malawak na kanayunan nanaig ang terorismo ng pasistang estado sa pangunguna ng kanyang mersenaryong sandatahang pwersa.

Sa paggunita natin sa makasaysayang Mendiola Massacre, kasama ng sambayanang Pilipino ang National Democratic Front-Bicol sa patuloy na paniningil sa pamilyang Cojuangco-Aquino at sa estadong pinalalakad ng mga lokal na naghaharing-uri. Patuloy na ipinamamalas ng uring anakpawis ang pagpupursigi na ibagsak ang anti-magsasakang rehimeng US-Aquino at abutin ang tunay na reporma sa lupa.

Malinaw sa sambayanan na ang ganap na hustisya para sa mga magsasakang pinatay ng pasistang estado at ang pagkamit sa tunay na reporma sa lupa ay magaganap lamang sa pagtatagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan. Kaakibat nito, higit na lumalawak at dumarami ang hanay ng milyun-milyong magsasaka at ng mamamayan na tinatahak ang landas ng armadong pakikibaka. Kung gayon, marapat lamang at kinakailangan na higit na paigtingin ng rebolusyonaryong kilusan ang pagsusulong ng rebolusyong agraryo at armadong pakikibaka tungo sa papalalim at papalawak na baseng masa. Patuloy na ihanda ang mamamayan tungo sa mas determinado at mas pursigidong pagpapanagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan. Sa pananagumpay ng digmang bayan, mananaig ang tunay na reporma sa lupa.

Maria Roja Banua

Tagapagsalita

NDF-Bicol

Ika-67 Taon ng Madugo at Brutal ang rekord ng US-Aquino sa Pananalasa ng Panunupil sa Mamamayan

Disyembre 10, 2015 muling ginugunita na naman ng mamamayang Pilipino ang ika-67 Pandaigdigang Araw ng Deklarasyon sa Karapatang Pantao. Iniluwal na kasunduan ito ng mga bansang kasapi ng United Nations matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig noong 1948 nakamtin ang pagtataguyod ng pangkalahatang paggalang sa karapatang pantao at naghawan ng landas na pag-usapan sa mga pundamental na usapin sa armadong tunggalian. Sa paglipas ng ilang mga dekada, marami pang batas at kasunduan ang dumaan na lumundo sa paglulunsad ng Usapang Pangkapayaan sa pagitan ng Gobyerno ng Pilipinas at National Democratic Front. Ito ay pag-uusap batay sa hustisya para sa pangmatagalang kapayapaan na naglatag ng balangkas, kasunduan at adyenda ng pag-uusap. Sa panunungkulan lamang ni Aquino, nahinto sa hiwalay na dulo ng mga pinagkaisahang balangkas ng usapan Pangkapayapaan at proteksyon ng JASIG sa mga negosyador ng NDF. Continue reading

PAHAYAG NG PAKIKIPAGKAISA SA IKA-6 NA TAONG PAGHAHANAP NG HUSTISYA SA MGA BIKTIMA NG MAGUINDANAO MASAKER

Sukdulang kainutilan ang tanging marka ng rehimeng Aquino anim na taon matapos ang malagim na Maguindanao Massacre kung saan 59 na katao, 23 ay media practitioner, ang pinapaslang ng makapangyarihang pamilya ng Ampatuan laban sa karibal sa pulitikang pamilya ng Magundadatu. Nagkukumahog ang rehimeng Aquino na pagtakpan ang reyalidad na sa ilalim ng kanyang pamumuno ay walang ni katiting na hustisyang nakamit ang mga pamilya ng mga mamamahayag na biktima ng kaganiran sa pulitika at kapangyarihan. Tulad ng mga nagdaang taon, pahugas-kamay na binubunton ni Aquino ang sisi sa dating pangulo at tulad niyang mandarambong na si Gloria Macapagal Arroyo. Pilit na pinalalaki ni Aquino ang papel ng nakaraang rehimen upang matakasan ang kanyang obligasyon na panagutin ang malalaking personaheng nasa likod ng karumal-dumal na masaker. Continue reading