Ika-67 Taon ng Madugo at Brutal ang rekord ng US-Aquino sa Pananalasa ng Panunupil sa Mamamayan

Disyembre 10, 2015 muling ginugunita na naman ng mamamayang Pilipino ang ika-67 Pandaigdigang Araw ng Deklarasyon sa Karapatang Pantao. Iniluwal na kasunduan ito ng mga bansang kasapi ng United Nations matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig noong 1948 nakamtin ang pagtataguyod ng pangkalahatang paggalang sa karapatang pantao at naghawan ng landas na pag-usapan sa mga pundamental na usapin sa armadong tunggalian. Sa paglipas ng ilang mga dekada, marami pang batas at kasunduan ang dumaan na lumundo sa paglulunsad ng Usapang Pangkapayaan sa pagitan ng Gobyerno ng Pilipinas at National Democratic Front. Ito ay pag-uusap batay sa hustisya para sa pangmatagalang kapayapaan na naglatag ng balangkas, kasunduan at adyenda ng pag-uusap. Sa panunungkulan lamang ni Aquino, nahinto sa hiwalay na dulo ng mga pinagkaisahang balangkas ng usapan Pangkapayapaan at proteksyon ng JASIG sa mga negosyador ng NDF. Continue reading

PAHAYAG NG PAKIKIPAGKAISA SA IKA-6 NA TAONG PAGHAHANAP NG HUSTISYA SA MGA BIKTIMA NG MAGUINDANAO MASAKER

Sukdulang kainutilan ang tanging marka ng rehimeng Aquino anim na taon matapos ang malagim na Maguindanao Massacre kung saan 59 na katao, 23 ay media practitioner, ang pinapaslang ng makapangyarihang pamilya ng Ampatuan laban sa karibal sa pulitikang pamilya ng Magundadatu. Nagkukumahog ang rehimeng Aquino na pagtakpan ang reyalidad na sa ilalim ng kanyang pamumuno ay walang ni katiting na hustisyang nakamit ang mga pamilya ng mga mamamahayag na biktima ng kaganiran sa pulitika at kapangyarihan. Tulad ng mga nagdaang taon, pahugas-kamay na binubunton ni Aquino ang sisi sa dating pangulo at tulad niyang mandarambong na si Gloria Macapagal Arroyo. Pilit na pinalalaki ni Aquino ang papel ng nakaraang rehimen upang matakasan ang kanyang obligasyon na panagutin ang malalaking personaheng nasa likod ng karumal-dumal na masaker. Continue reading

Nine Faux NPA Surrenderees : 9th IDPA’s Desperate Psy-war Campaign

The 9th Infantry Division Philippine Army (IDPA) boasts of nine members of the New People’s Army (NPA) who allegedly surrendered under their command in Albay last week. This tall tale of NPA surrenderees were highlighted during scripted press conferences and interviews they held – all to inculcate in the minds of the common masses that military forces have been successful in disbanding and dissolving the revolutionary movement, the Communist Party of the Philippines (CPP) and the NPA both in the provincial and regional levels. Continue reading

Sumukong 9 na NPA, Desperadong Kampanyang Saywar ng 9th ID Philippine Army

Sa nakaraang linggo namayagpag sa pagtatambol ang 9th Infantry Division Philippine Army na nakapagpasuko daw sila ng siyam (9) diumano mga kasapi ng New People’s Army (NPA) sa Albay. Magarbo at iskriptado ang inilunsad na Press Conference at mga Interbyu para ipintura sa isip ng mamamayan na nalansag na nila ang Rebolusyonaryong Kilusan, Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa probinsya at rehiyon. Continue reading

Labing-isang Taon, Nanatili ang sigaw ng Katarungan sa mga Biktima ng Hacienda Luisita Masaker

Nakikibahagi ang National Democratic Front-Bicol sa pagpapanagot sa rehimeng US-Aquino sa hayagang pagtalikod nito sa obligasyong ipamahagi ang lupa sa mga magsasakang biktima ng mahabang listahan ng krimen sa haciendang pinaghaharian ng kanilang angkan – ang Hacienda Luisita ng sagadsaring Cojuangco-Aquino. Dapat wakasan ang sukdulang panunupil ng pamilyang Cojuangco-Aquino na binibihisan ng magarbong mga batas ng neoliberalismo. Continue reading

Serye ng Koordinadong Bigwas laban sa 9th IDPA, Inilunsad ng BHB

Pahayag sa Media

Oktubre 4, 2015

Apat (4) na matataas na kalibre ng baril, nasamsam ng Bagong Hukbong Bayan sa inilunsad na koordinadong bigwas ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa labing walo (18) iba’t-ibang tipo ng taktikal na opensiba ng mga pamprobinsyang kumand sa ilalim ng Romulo Jallores Command (RJC) laban sa elemento ng 9th Infantry Division sa iba’t-ibang bahagi ng rehiyong Bikol.

Isa itong serye ng koordinadong bigwas na sumikad simula Oktubre 25 at umabot nagtapos noong Nobyembre 02, 2015. Umabot sa siyam (9) ang napatay at siyam (9) naman ang malubhang nasugatan sa hanay ng kaaway.

Taktikal na opensibang bigwas sa pagkukumahog na maihabol sa target ng 9th Infantry Division, Philippine Army na maideklarang Manageable Conflict Area ang Masbate at Sorsogon bago sumapit ang eleksyong 2016. Habang patuloy na pinopokusan ang ilang bayan sa ikatlong Distrito ng Albay, Libmanan sa Camarines Sur at Labo, Camarines Norte. Pampulitikang bigwas din ito laban sa pinakamagastos at pinakamagarbong pasikat sa dayuhang paghahanda sa pulong ng APEC sa Nobyembre 16-18, 2015. Higit sa lahat, isang alay pagpupugay at parangal ito para sa mga magigiting na kasamang nabuwal sa depensibang labanan sa brgy Tinago, Juban, Sorsogon noong Oktubre 21, 2015.

Probinsya ng Masbate:

Oktubre 31, 2015 – Alas-8:00 ng gabi, hinaras ng isang tim ng mga pulang mandirigma ang detatsment ng 9th Infantry Battalion na nakabase sa Brgy. Danao, San Jacinto, Isla ng Ticao Masbate. Kasabay nito, bandang alas-12:00 ng hatinggabi, hinaras din ng isang yunit ng BHB ang Headquarter ng Battalion Recon Company sa Sityo Catindong, Brgy. Maingaran, Masbate City. Isang sundalo ang napatay at isa ang sugatan mula sa hanay ng kaaway.

Samantala, alas-2:30 ng madaling araw, hinagisan ng granada ng BHB ang Brgy. Hall ng Brgy. Dayao, Mandaon, na hinihimpilan ng isang seksyong ng militar na nagwardiya sa Hitone Construction Company, na nagpapatrabaho sa kalsada. Dalawa (2) ang agarang namatay at isa (1) ang malubhang nasugatan sa hanay ng militar.

Nobyembre 01, 2015 -Alas-12:00 ng umaga, matagumpay na naidikit at napasabog ng Command Detonated Explosive ng isang tim ng pulang mandirigma ng Jose Rapsing Command ang safe house ng 18 kataong myembro ng 9th IBPA sa Brgy. Poblacion, San Jacinto Isla ng Ticao Masbate. Matapos na pumutok ang bomba, sabay-sabay na pinaputukan ng BHB ang nasabing safehouse ng 9th IBPA. Apat (4) ang naiulat na patay habang di mabilang ang naging kaswalti sa hanay ng tropa ng militar.

Probinsya ng Sorsogon:

Nobyembre 2, 2015 alas-2:45 ng hapon inambus ng Celso Minguez Command (CMC) ang PNP Patrol ng Gubat, Sorsogon sa baranggay Marinas papasok sa nasabing munisipyo. Limang (5) pulis ang sugatan at dalawa (2) ang patay matapos ang nasabing ambus. Kinilala ang mga nasugatang tropa ng PNP na sina SPO1 Ronald Din, PO3 Aris Hasal, PO1 Gerry Gabuyo, PO2 Dennis Garbida at PO2 Sheryl Marbella.

Probinsya ng Albay:

Nobyembre 01, 2015 – Alas-8:30 ng umaga, hinaras ng isang tim ng Santos Binamera Command (SBC) ang detatsment ng 2nd Infantry Battalion, Philippine Army na nakabase sa Brgy. Bascaran, Daraga, Albay. Kasabay din nito, sa magkahiwalay na operasyon, inilunsad ng BHB ang operasyong demolisyon sa Brgy.Villahermosa, Daraga, Albay laban sa myembro ng Provincial Public Safety Company (PPSC) na nakabase sa nasabing lugar.

Probinsya ng Camarines Sur:

Oktubre 25, 2015– Alas-9:00 ng gabi, matagumpay naman hinaras ng isang tim ng Edmundo Jacob Command ang detatsment ng 22nd Infantry Battalion sa Brgy. San Pedro, Iriga City na matagal nang namumugad at nang-aabuso sa nasabing lugar.

Oktubre 28, 2015-Alas 8:00 ng umaga: Inisparo ng tropa ng Norben Gruta Kumand-BHB si Private First Class Edmol Rey C. Caceres, mula sa tropa ng Charlie Company na nakadistinong gwardiya sa mga proyektong kalsada para sa dayuhang pagmimina at eko-turimo ng pamahalaan sa probinsya sa Pag-oring, Libmanan. Nasamsam ng BHB ang ripleng M16 samantalang walang nagawa ang tropang kinabibilangan nito. Sa parehong petsa, isinagawa ang operasyong haras ng BHB laban sa isang yunit ng 42nd IBPA na humihimpil sa baranggay hall at loob ng baryo sa Brgy. Bilwang sa bayan ng Lupi, Camarines Sur.

Oktubre 31, 2015 muling inulit ang panghaharas ng mga pulang mandirigma ng Edmundo Jacob Command ang tropang nagsasagawa ng patrulya mula sa brgy San Pedro, 22nd IB Detachment sa Iriga City. Kasabay ng nasabing bira, hinaras naman ng yunit ng Norben Gruta Command ng BHB ang isang yunit ng 42nd IBPA na mag-iisanglinggo nang humihimpil sa mga kabahayan at brgy Hall ng baryo Calabnigan at Villa Socorro sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur. Tugon ito sa reklamo ng mga taumbaryo laban sa tropang nagsasagawa ng PDT dahil nakakaistorbo sa pribadong aktibidad ng mamamayan, nakaabala sa gawaing produksyon at naghahasik ng takot sa posibleng abusong likhain ng kanilang pananatili sa baryo.

Probinsya ng Camarines Norte:

Oktubre 31, 2015 – Alas-11:00 ng gabi nireyd ng isang platun ng Armando Catapia Command (ACC) ang tropa ng 49th Infantry Batallion na nagsisilbing gwardiya sa patrabahong tulay ng EUS Construction sa brgy Daguit, Labo, Camarines Norte. Sa nasabing labanan, nasamsam ang dalawang (2) M14 at isang (1) M16 riple mula sa tropa ng mga kaaway. Napatay sina Pvt. Reymark Camila Regore ng 49th Infantry Battalion at Anthony Aceron mula sa Civilian Armed Auxiliary 22nd IB habang sugatan si Pfc. Jhelor Caranzo sa nasabing labanan.

Hindi maiibsang balon ng mga pulang mandirigma at kadreng militar ang malawak na kanayunan sa paglulunsad ng mga taktikal na opensibang magpapahina sa naghaharing sistemang nang-aapi at nagsasamantala sa mamamayan. Sa bawat pagkabuwal ng ilang mga kasamang nag-aalay ng buhay ay maraming mamumulat at magpapasyang humawak ng armas dahil nagdudumilat ang katotohanan na naghahari ang kasakiman ng Imperyalismong US-Aquino at mga tagapagtaguyod na narco-politician sa rehiyon. Ang Asia Pacific Economic Cooperation ay isa lamang moro-moro para bigyan ng daan ang neoliberal na programa ng US sa Pilipinas at Asya Pasipikong matagal nang nangdadambong sa likas na yaman at lakas ng mamamayan. Lulupigin ang mga bayarang opisyal at sundalo ng sandatahang lakas ng Pilipinas na tagapagtanggol ng mga dayuhan, panginoong maylupa at malaking burgesya komprador sa bansa.

Mabuhay ang Rebolusyon!

Ka Maria Roja Banua

Tagapagsalita

National Democratic Front -Bicol

“Ang Akala Nila” – Tula Alay para sa Tatlong Martir sa Sorsogon!

Ka Joel – Domingo Llantos Jr.

Mula pagkabata’y nililok ka na ng kilusan

Binigyang hugis ang katawan at isipan

Na dati ay alipin ng kahirapan at kamangmangan

Pinanday ang iyong paninindigang

Bumalikwas at likhain ang kinabukasan

At ngayon ikaw na ang nagbibigay hugis

Sa mga pirasong kahoy na sabik

Sa bawat galaw ng sundang

Sa paghulma at pagtransporma

Ng luma tungo sa panibagong likha

Nang ika’y kanilang paslangin

Akala nila’y natapos na rin

Ang pag-ukit ng mandirigma

Ang hindi nila alam ay hindi lang kahoy

Ang iyong hinulma

Kundi isipan at diwa ng maralitang masa

Na syang mapagpapatuloy

Ng iyong nililikhang kinabukasan

I-Download sa PDF:

Untitled-3 last na