Itaguyod ang Tunay na Diwa ng EDSA, Kaganapan ng Kalayaan at Kasarinlan Makakamtan sa Digmang Bayan!

Pahayag sa Midya:

ITAGUYOD ANG TUNAY NA DIWA NG EDSA, KAGANAPAN NG KALAYAAN at KASARINLAN MAKAKAMTAN SA DIGMANG BAYAN

Rebolusyonaryong pagpupugay ang nais iparating ng National Democratic Front-Bicol sa ika-30 taong anibersaryo ng EDSA People Power Uprising. Iginuhit sa kasaysayan ang pagdaluyong ng daan-daang libong mamamayang nagkaisa upang wakasan ang paghahari ng diktaduryang US-Marcos na nakabatay sa matinding pasismo at kawalan demokrasya. Sa ilang dekadang pagpupunyagi ng malawak na hanay ng anakpawis, kabataan, taong-simbahan at iba pang sektor umabot sa sukdulan, tinapos ng sambayanang Pilipino ang kadilimang hatid ng diktadurya.

Ngunit pilit na inagaw at niligaw ng paksyon ng naghaharing-uring kalaban ni Marcos ang tagumpay ng EDSA People Power. Sa basbas mismo ng imperyalismong Estados Unidos, sinamantala nila ang pagkakataon upang makapangunyapit sa pwesto at iluklok ang panibagong at pinabango sa saywar na paghahari sa katauhan ni Corazon Cojuangco-Aquino. Sa ilalim ng pamumuno ni Cory, ipinagpatuloy ng sabwatan ng mga panginoong-maylupa, malalaking burgesya at ng imperyalistang US ang pagsasamantala sa mamamayan. Ibinunsod nila ang higit na malalim na kadustahan at kagutuman habang nilalango ang sambayanang Pilipino sa ilusyon ng demokrasya hanggang sa mga sumunod pang rehimen.

Sa kasalukuyan, isa na namang mula sa angkan ng panginoong may-lupang Cojuangco-Aquino ang nakaupo sa pwesto. Kinapital ni Benigno Simeon “Noynoy” Aquino III upang makaupo sa pwesto ang diumano’y malaking bahagi ng kanyang pamilya sa pakikipaglaban para sa demokrasya habang binabalewala naman ang mapagpasyang papel ng nagkakaisang taumbayan. Ngunit tulad ng mga nauna sa kanya, hindi malilinlang ni Aquino at ng kanyang mga alipures ang sambayanan. Lubusang tinatakwil ng mamamayang Pilipino ang lantarang pagkapapet at kainutilan ni Noynoy Aquino. Nagkakaisa ang mamamayang Bikolano sa tuluy-tuloy na pagkundena at pagpapanagot kay Aquino sa mahabang listahan ng kanyang krimen laban sa mamamayan.

Pagpapakapapet sa mga kapitalista at sa imperyalistang US

Ipinaghahambog ni Aquino ang sentral na programa ng kanyang rehimen – ang Public Private Partnership (PPP). Ito diumano ang solusyon upang mapabilis at mas maging epektibo ang mga proyekto ng gubyerno habang hinihikayat din ang pribadong sektor na maging bahagi ng pagbuo at pagtatayo ng mga serbisyong panlipunan para sa kapakinabangan ng lahat. Ngunit sa maagang bahagi pa lamang ng panunungkulan ni Aquino, nabunyag na ang tunay na kulay ng PPP. Ilinuwal ng PPP ang pinakamainam na klima upang makapaghakot ng yaman ang mga pribado at dayuhang pamumuhunan kasabay ng kanilang mga alagang pulitiko samantalang binibigyan ng palusot ang estado na talikuran ang obligasyon nitong tiyakin ang mga serbisyo at yutilidad para sa kapakanan ng mamamayan.

Nakadisenyo ang PPP sa tulak-neoliberal na sinusulong ng imperyalistang US upang mapalalim ang kontrol sa ekonomiya ng mga neokolonya nito. Nagbunsod ang programang ito ni Aquino ng higit na deregulasyon, liberalisasyon at pribatisasyon sa mga serbisyong panlipunan at yutilidad ng bansa. Sa ating rehiyon, kontrolado na ng mga pribadong entidad ang kalakhan ng serbisyo at yutilidad mula sa kuryente hanggang sa mga ospital. Tampok ang pagbili ng Philipps (isang kumpanyang mula sa Netherlands) sa Bicol Regional Teaching and Training Hospital (BRTTH) sa Albay at ang pribatisasyon ng Bicol Medical Center at Sorsogon Provincial Hospital. Sa katunayan higit 30% na mas marami ang mga lisensyadong pribadong ospital kaysa sa mga pampublikong ospital sa rehiyon ayon na rin sa datos ng Department of Health – Reg V nitong Enero 2015. Samantala, iilang mga pamilya lamang ang may kontrol sa mga kooperatiba ng kuryente sa rehiyon: Aboitiz: Camarines Norte Electric Cooperative (CANORECO); Ayala: Sorsogon Electric Cooperative (SORECO) ay sa Ayala; ASEA Brown Boveri (ABB): Catanduanes Electric Cooperative; Consunji: Masbate Electric Cooperative; Cojuangco: Albay Electric Cooperative (ALECO) at ang lahat ng Camarines Sur Electric Cooperatives (CASURECO I, II, at III).

Ibinunga ng pananaig ng dayuhan at pribadong pangangapital sa buong rehiyon ang di-istableng serbisyo at ang pagsirit ng presyo ng mga dapat sana ay libre o ‘di kaya ay abot-kayang serbisyo at yutilidad.

Bago matapos ang kanyang termino, nagkukumahog na rin ang rehimeng Aquino na ihanda ang entablado para sa pinakambisyosong kasunduang isinusulong ng US na bubuo sa layunin nitong kontrolin ang ekonomiya ng buong Asya-Pasipiko – ang Trans Pacific Partnership Agreement. Inaasahan na sa pagpasok ng TPP ay lubusang sisiklab ang deregulasyon, liberalisasyon, at pribatisasyon sa bansa na lubusang maglulubog sa mamamayan sa kumunoy ng kahirapan. Hinahabol ni Aquino ang pagpapasa ng PPP Bill na magdadagdag ng mga benepisyo, insentiba at garantiya para sa mga dayuhang mamumuhunan. Halimbawa na lamang, maaaring kasuhan sa isang hiwalay na husgado ng mga korporasyon ang estado sa anumang batas nitong maaaring sumagka sa pagkakamal ng kita ng mga kapitalista. Gayundin may mga probisyon sa PPP Bill na nagsasaad ng obligasyon ng gubyernong maglaan ng reserbang pondong pambayad danyos sa mga korporasyon. Inaasikaso na rin ng mga alipures at teknokrata ni Aquino ang pagsusulong ng pagbabago sa 1987 Constitution upang mapahintulutan na ang 100% na dayuhang pag-aari sa lahat ng aspeto ng ekonomiya ng bansa.

Pagtataksil sa soberanya ng bansa para sa dayuhang panghihimasok

Sinamantala rin ng rehimen ang alingasngas sa pagitan ng bansa at ng Tsina hinggil sa hangganan ng teritoryo sa West Philippine Seas upang tahasang isuko ang pambansang soberanya sa kanyang among US. Kamakailan lamang binasura ng Korte Suprema ang mga kasong isinampa ng mga makabayang mambabatas at progresibong organisasyon laban sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) na isinusulong ng kampong US-Aquino. Pahihintulutan ng EDCA ang pagtatayo ng mga baseng militar ng US sa loob ng bansa kasabay ng pagbibigay ng permisong gamitin ang mga baseng ito sa anumang paraang mapagdesisyunan ng mga tropang kano. Ang mas masahol pa ay sasaluhin ng gubyerno ang pagbabayad sa lahat ng operational expenses ng mga tropang kano na ‘bibisita’ sa bansa.

Lantarang pagtataksil sa soberanya at sa mga naunang tagumpay ng mamamayan laban sa mga baseng militar ng US sa bansa ang pagpirma ni Aquino sa EDCA. Malinaw na walang intensyon ang US na ipagtanggol ang bansa laban sa Tsina. Ang tanging layunin ng US ay ang itali ang bansa sa pinaplano nitong digmang agresyon laban sa Tsina at magpakitang gilas sa buong Asya Pasipiko. Katumbas ng kasunduang ito ang tuluyang pagsusuko ng soberanya ng bansa at ng kapakanan ng mamamayan. Wala pa man ay kaliwa’t kanan na ang mga paglabag sa karapatang pantaong pinasimunuan ng mga dayuhang tropa at kinukunsinti ng rehimeng Aquino. Sariwa pa sa isipan ng sambayanan ang kaso ng pagpatay ng isang sundalong Amerikano sa isang Pilipina transgender nitong 2014. Tuluy-tuloy din ang mga operasyong militar at joint military exercises sa pagitan ng AFP at ng mga tropang kano. Sa katunayan, kahit na labag sa batas ay naging bahagi ang mga sundalong Amerikano sa Operation Exodus sa Mamasapano nitong 2015 kung saan 44 Special Action Forces ng PNP at limang sibilyan ang namatay. Sa ating rehiyon, nito lamang Abril 21-Mayo 16, 2014, muling nilabag ni Noynoy ang konstitusyon ng kanyang gubyerno sa pagpapapasok ng mga dayuhang tropa upang magsagawa ng mapaniktik at mapanlinlang na RP-US Balikatan sa Guinobatan at Legazpi sa Albay.

Pagpapatupad ng mga programang maglilingkod sa interes ng pribado at dayuhang kapital

Siniguro rin ni Aquino na magsisilbi ang kanyang mga panukala para sa interes ng mga dambuhalang korporasyon, mga kapwa panginoong may-lupa at burukrata kapitalista. Sa agrikultura, ipinagpatuloy ni Aquino ang Comprehensive Agrarian Reform Program with Extension and Reforms (CARPER) imbis na ipasa ang Genuine Agrarian Reform Bill ng mga progresibong mamamayan. Sa pagtatapos ng 2015, pinangalanan ang bigong CARPER bilang pinakamagastos at pinakamatagal na reporma sa lupa sa buong daigdig. Sa ating rehiyon, nanatiling hawak ng iilang mga naglalakihang panginoong may-lupa ang malalawak na lupain.

Sa panunungkulan ni Cory noon, nilustay ang halos buong pondo ng rehiyon sa Garchitorena Land Scam. Maanomalyang ipinambayad ang P62.7M pondo ng publiko sa lupang pagmamay-ari ng kaalyado ng pamilyang Aquino na sinaklaw ng inutil na CARP. Ngayon naman minamaniobra ni Aquino ang P75 bilyong coco levy funds na pinagpasyahan nang ibalik sa mga magniniyog. Mahalaga ang pondong coco levy para sa mga Bikolano dahil ikatlo ang Bikol sa mga coco-producing regions na nakapag-ambag sa nasabing pondo. Katambal ng pangangamkam ng lupa at pondo ng mga magsasaka, ang pagpapasa ni Aquino ng Executive Order 970 bilang suporta sa Mining Act of 1995 na nagbibigay laya sa mga dayuhang minahan na pumasok sa bansa. Tinatayang higit 200 kontrata ng pagmimina ang pumasok sa ating rehiyon samantalang nakapagtatakang napakaliit ng ambag ng sektor ng pagmimina sa pangkabuuhang kita ng rehiyon. Ang 3.9% na ambag nito noong 2013 ay lumiit tungo sa kakarampot na 2.6%.

Sa usapin ng trabaho at sahod, ipinatupad ni Aquino ang Two-tiered wage system (2TWS) na nagtatakda ng floor wage na mas mababa sa aktwal na sahod na dapat natatanggap ng mga empleyado at nagbibigay diskresyon sa mga negosyanteng magbigay ng dagdag na sahod batay sa arbitraryong mga pamantayan. Talamak din ang kontraktwalisasyon na nagpapalobo sa bilang ng nalilikhang trabaho gayong sa likod nito ay ang kawalan ng benepisyo, kaseguruhan sa trabaho at makatarungang sahod para sa mga manggagawa. Sa mga special economic zones, tulad ng Agro-industrial zone sa Ragay at Del Gallego, Camarines Sur, umaabot hanggang sa 90% ang mga manggagawang kontraktwal. Dagdag pasanin din ng mga manggagawang Bikolano ang wage hike moratorium na ipinataw sa rehiyon.

Hindi rin nakaligtas ang mga serbisyong panlipunang tulad ng edukasyon sa mga programang neoliberal ni Aquino. Ipinatupad ang K+12 na nagdaragdagng dalawang taon sa primarya at sekundaryong edukasyon nang sa gayon diumano ay maaari nang maghanap ng trabaho ang mga kabataan pagkatapos sa Grade 12. Pinaalagwa lamang ng ganitong kalakaran ang pagiging balon ng murang lakas-paggawa ng bansa para sa mga dambuhalang korporasyon. Dagdag pasanin din sa mga magulang ang P100,000-P200,000 na dagdag gastos para sa dagdag na dalawang taon.

Pagpapalalim ng korupsyon at pakinabang sa kanyang mga alipures

Matatandaan ang pagyayabang ni Aquino na paparusahan niya ang lahat ng mga pulitiko at upisyales na sangkot sa korupsyon at iba’t ibang anomalya sa ilalim ng pamumuno ni Gloria Macapagal-Arroyo. Ngunit hindi maipagkakaila ni Aquino ang tagibang at dobleng pamantayan ng kanyang hustisya sa mga upisyales ng gubyerno. Gayong nilitis si dating Chief Justice Corona sa mga kaso ng korupsyon, nakaligtas naman si AFP Chief Alan Purisima sa kabila ng mga ebidensyang nagtatali sa kanya sa kontrobersiya ng Mamasapano massacre at sa mga hindi maipaliwanag na yaman. Si Purisima ay kadikit na ng pamilyang Cojuangco-Aquino mula pa sa panunungkulan ng ina ni Noynoy.

Gayundin ang nangyari sa isyu ng MRT3 kung saan idinidiin ang General Manager nito na si Al Vitangcol samantalang nalibre ang dating Department of Trade and Communications (DOTC) Secretary Mar Roxas. Si Roxas din ang nakinabang sa misteryoso at biglaang pagkamatay ni dating Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Jessie Robredo. Kilala si Roxas bilang isa sa mga pinakamasugid na alaga ng paksyong Aquino.

Habang papalapit din ang eleksyon, lalong tumitindi ang pagbira ni Aquino sa mga kalabang pulitiko tulad nina Binay, Ejercito at Enrile na pawang sinampahan ng kaso kaugnay ng eskandalo sa pork barrel. Samantala, ilinigtas naman ni Aquino ang kanyang sarili mula sa ‘hustisya’ sa kabila ng 1.3 trilyong pork barrel niya bilang pangulo. Hindi seryoso ang rehimeng US-Aquino sa pagpapatupad ng hustisya sa bansa bagkus ginagamit lamang niya ito upang birahin ang mga kapwa burukrata kapitalistang nasa oposisyon at upang mapalakas ang suporta ng mga kaalyado sa kanyang paksyon.

Pagpupumilit na durugin ang rebolusyonaryong kilusan ng mamamayan

Dahil hindi na maitatanggi ang pagsuka ng mamamayan kay Aquino at sa kanyang yellow propaganda, sunud-sunod ang pamumuntirya ng panig ni Aquino sa sambayanang nag-aaklas. Nito lamang, pumutok ang masahol na kalagayan ng mga lumad sa Mindanao kung saan 60% ng sandatahang lakas ng bansa ang ipinakat sa rehiyon upang kontrolin ang ‘insurhensiya’. Sa kabila ng pagpapapatay sa mga lider Lumad, pagsunog sa mga eskwelahan at panhaharas sa mga tao, bigo ang rehimeng Aquino na pahupain ang rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon.

Partikular sa Bikol, naghasik ng lagim ang Oplan Bayanihan sa iba’t ibang bahagi ng rehiyon. Nariyan ang Mobo Massacre, Daraga Massacre, Libmanan Massacre, Mancera Massacre, Caramoan Massacre, Masbate Massacres (tatlong magkakahiwalay na insidente ng pamamaslang) at Uson Massacre. Ang 30 nasawi sa mga nabanggit na pamamaslang ay pawang pinagbintangang mga kasapi ng Bagong Hukbong Bayan. Nitong 2015, pinaslang din si Teodoro ‘Tay Tudoy’ Escanillla, isang mamamahayag ng DZMS sa Sorsogon, ng mga elemento ng 31st Infantry Battalion. Sa pagpasok ng 2016, naganap din ang karumal-dumal na pagpatay sa isang kapitan at kagawad sa Bartolabac, Masbate. Dinamay din ang isang menor de edad na nakasaksi sa pangyayari. Ang laging depensa ng mga elemento ng militar ay na kasapi raw ng BHB ang mga biktima.

Sa mga eryang may Peace and Development Teams(PDT), talamak din ang mga kaso ng panggagahasa, pagnanakaw, tortyur at panhaharas sa mga mamamayan. Dagdag pa, sa mga eryang may malalaking proyekto ang mga pribadong korporasyon, naroon ang pwersang militar upang magsilbing tagapagbantay ng mga negosyante.

Pag-alabin at Ibayong Isulong ang Digmang Bayan

Batbat ang rehimeng US-Aquino ng mga tumitinding kontradiksyon: sa isang panig ay ang pagpipilit nito ng ‘tuwid na daan’ na maghahatid daw ng kaunlaran at kapayapaan at sa kabila ay ang grabeng pasakit, terorismo at pasismong nararanasan ng sambayanan. Walang kalituhan sa mata ng sambayanan kung ano ang totoo at ang tunay na diwa ng EDSA. Patuloy na lumalakas at lumalalim ang nagkakaisang rebolusyonaryong lakas ng mamamayan para ipagtagumpay ang digmang bayan. Ang ika-30 anibersaryo ng EDSA People Power ay isang paalala na, sa kanayunan at sa kalunsuran, patuloy ang pagpupunyagi ng uring inaapi upang ibagsak ang kasalukuyang sistema at itatag ang demokratikong gubyernong tunay na maglilingkod sa interes ng mayorya. Isa itong paalala na hindi natapos noon ang laban ng mamamayan sa mga kalsada ng EDSA bagkus patuloy itong titindi at sisiklab hanggang maabot ang ganap na tagumpay na manggagaling sa pagtangan ng mamamayan sa armadong pakikibaka.

Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.