Buhay at Pakikibaka ni Kasamang Abet

pix

 

BUHAY AT PAKIKIBAKA NI KASAMANG ABET

(1966-1986/2016)

Nakilala ng mga kasama at masa sa rebolusyon bilang Ka Arboy, Audie, Alex, Chan, Mandy, Tacio o Abet si Elmer Lolo, 50 taong gulang. May asawa, apat na anak na babae at nag-iisang anak na lalaki. Sumampa sa hukbo sa edad na 20 taong gulang makalipas ang dalawang taong pagkilos sa grupong pang-organisa ng kabataan hanggang komiteng pang-organisa sa baryo. Ipinanganak siya noong Agosto 19, 1966. Siya ay anak ng mag-asawang Bartolome at Elizabeth na parehong nagmula sa uring maralitang magsasaka sa isang baryo sa Pilar, Sorsogon.

Nanindigan siyang rebolusyon ang solusyon sa pagsasamantala at pang-aapi sa kanyang uring pinagmulan na kasama ang iba pang uri. Ito ang humubog at nagpanday sa matibay na paninindigang ibahagi ang 30 taon ng kanyang buhay sa pakikibaka na lilikha ng lipunang dala ang interes ng nakakarami. 11 taong siyang naging mahusay na kadreng militar na humubog sa kanya para sa isang espesyalisadong gawain, 3 taong nagsilbi sa rebolusyon sa gawaing istap at ang huling 16 na taon ay iginugol niya para sa teritoryal na gawaing masa. Ibinahagi niya ang talino, kakayahan at panahon sa tiwalang iniatang sa kanya ng organisasyon. Armado ng wastong linyang masa at sa gabay ng Partido ay sumabak ng walang pag-aalinlangan sa iba’t ibang trabaho sa mga larangang gerilya sa rehiyon. Sa loob ng tatlong dekada, ilang ulit ding sinubok ang katatagan sa harap ng kaaway at krisis sa usaping pang-organisasyon subalit matagumpay na nalampasan sa pamamagitan ng mahigpit na pagtangan sa ideolohiya at masikhay na paglangoy sa praktikal na kilusan.

Isang tampok na katangian ni Ka Abet ang pagiging mahinahon, mapagpakumbaba, matamang tagapakinig sa mga tindig ng kasama, at maagap sa pagpapaabot ng mga ‘di kanais-nais na tendensya sa hanay ng mga kasama. Pinatunayan niya ang pagiging huwarang komunista sa pagsusumikap na matuto sa istilo at pamamaraan ng paggawa at pamumuno sa kabila ng mga limitasyon sa pagiging maramdamin.

Hindi maitatangging kawalan para sa mamamayan at sa buong rebolusyon ang pagkamatay ni Ka Abet sa isang labanang naganap sa San Isidro, Bula, Camarines Sur noong Pebrero 03, 2016 habang nasa pag-aaral ang mga kasama ng ika-47 taong anibersaryong pahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas. Subalit ang ibinahaging panahon ni Ka Abet sa pakikibaka sa piling ng kasama at masa ay mga binhing patuloy na tutubo at lalago sa diwa ng masa. Ang kanyang mga karanasan ay buhay na aral na magiging gabay sa patuloy na pagsulong. Sa kanyang pagkabuwal, libu-libong pulang mandirigma at kadre ang babangon at patuloy na lalaban. Isa kang huwarang kadreng militar at kadre ng Partido.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.