Gunitain ang Mendiola Massacre! Ituloy ang Laban para sa Tunay na Reporma sa Lupa!

29 taon na ang nakararaan mula nang maganap ang madugong dispersal sa mga magsasaka na nagprotesta sa Mendiola upang makipagdyalogo sa dating pangulong Corazon Cojuangco-Aquino. Walang habas na karahasan ang itinugon ng mapagkunwaring ina ng demokrasya sa panawagan ng mamamayan para sa tunay na reporma sa lupa. Labing tatlo (13) ang magsasakang nasawi at hindi mabilang ang nasugatan sa hanay ng mga nagprotesta sa insidente.

Sa kasalukuyan isa na namang Cojuangco-Aquino ang nakaupo sa pwesto – si Benigno Simeon Aquino III. Ipinuhunan ni Noynoy Aquino sa kanyang pagtakbo noong 2010 ang diumano’y plataporma niyang nakatuon sa pagpapatuloy sa nasimulan ng kanyang ina. Tunay ngang walang ipinag-iba, at sa katunaya’y higit na pinalubha, ng kasalukuyang rehimeng Aquino ang mga polisiya at programang lantarang yumuyurak sa karapatan sa lupa ng masang anakpawis. Tunay ngang ipinagpatuloy ni Noynoy Aquino ang tatak ng rehimeng Cory – makakorporasyon at makadayuhang reporma sa lupa.

Ang reporma sa lupang ipinagbuwis ng buhay ng mga magsasakang nasawi sa Mendiola Massacre noong 1987 ay patuloy na ipinagkakait ng kasalukuyang rehimen. Minantine ni Aquino ang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) at ang katambal na CARP-Extension with Reforms (CARPER). Ito ang pinakamatagal at pinakamagastos na programa para sa reporma sa lupa sa buong daigdig. Nagtapos ito nitong nakaraang 2014 ngunit nanatiling mayorya ng mga magsasaka ang walang sinasakang lupa. Ayon sa IBON Foundation, nitong 2012, 1.2 milyong magsasaka ang tenante sa mga hacienda. Lumobo ito mula sa 555, 232 noong 1998. Ayon din sa Land Bank of the Philippines (LBP), 75.8% ng mga benepisyaryo ng CARP ang walang kakayahang magbayad ng amortisasyon sa lupa. Mula 1988 hanggang 2012 gumastos na ang gubyerno ng 82.85 bilyong piso mula sa pampublikong pondo para lamang sa kumpensasyong ng mga panginoong may-lupa.

Hindi nakapagtataka ang kabiguan ng CARP at CARPER na ipamahagi ang lupa sa magsasaka. Sinasalamin lamang ng mga programa ang kalakarang maaasahan sa ilalim ng pamumuno ng isang panginoong may-lupa. Sa pagtatapos ng termino ni Aquino, walang kapantay na kahirapan, kagutuman at kaapihan ang dumagdag sa dantaon nang pasakit ng isang lubhang atrasado at mapagsamantalang sistemang dinadala ng milyun-milyong magsasaka. Walang ibang hatid ang rehimeng US-Aquino kundi ibayong pangangamkam ng lupa ng mga panginoong maylupa, dambuhalang korporasyon, minahan at iba pa sa pamamagitan ng sentral na polisiya ng neoliberalismo. Gayundin, sa malawak na kanayunan nanaig ang terorismo ng pasistang estado sa pangunguna ng kanyang mersenaryong sandatahang pwersa.

Sa paggunita natin sa makasaysayang Mendiola Massacre, kasama ng sambayanang Pilipino ang National Democratic Front-Bicol sa patuloy na paniningil sa pamilyang Cojuangco-Aquino at sa estadong pinalalakad ng mga lokal na naghaharing-uri. Patuloy na ipinamamalas ng uring anakpawis ang pagpupursigi na ibagsak ang anti-magsasakang rehimeng US-Aquino at abutin ang tunay na reporma sa lupa.

Malinaw sa sambayanan na ang ganap na hustisya para sa mga magsasakang pinatay ng pasistang estado at ang pagkamit sa tunay na reporma sa lupa ay magaganap lamang sa pagtatagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan. Kaakibat nito, higit na lumalawak at dumarami ang hanay ng milyun-milyong magsasaka at ng mamamayan na tinatahak ang landas ng armadong pakikibaka. Kung gayon, marapat lamang at kinakailangan na higit na paigtingin ng rebolusyonaryong kilusan ang pagsusulong ng rebolusyong agraryo at armadong pakikibaka tungo sa papalalim at papalawak na baseng masa. Patuloy na ihanda ang mamamayan tungo sa mas determinado at mas pursigidong pagpapanagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan. Sa pananagumpay ng digmang bayan, mananaig ang tunay na reporma sa lupa.

Maria Roja Banua

Tagapagsalita

NDF-Bicol

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s