Labing-isang Taon, Nanatili ang sigaw ng Katarungan sa mga Biktima ng Hacienda Luisita Masaker

Nakikibahagi ang National Democratic Front-Bicol sa pagpapanagot sa rehimeng US-Aquino sa hayagang pagtalikod nito sa obligasyong ipamahagi ang lupa sa mga magsasakang biktima ng mahabang listahan ng krimen sa haciendang pinaghaharian ng kanilang angkan – ang Hacienda Luisita ng sagadsaring Cojuangco-Aquino. Dapat wakasan ang sukdulang panunupil ng pamilyang Cojuangco-Aquino na binibihisan ng magarbong mga batas ng neoliberalismo.

Noong Nobyembre 16, 2004, dinilig ng dugo ang 6,435 ektaryang lupain ng Hacienda Luisita sa Tarlac. Sa utos ng pamilyang Cojuangco-Aquino, walang habas na pinagbabaril ng magkakumbinang pwersa ng militar, kapulisan at mga pribadong gwardya ang mga magsasakang nagprotesta at nagpiket para sa makatarungang panawagang ibalik ang lupa sa kanila. Pito ang pinatay habang 121 naman ang sugatan sa masaker. Sa mga sumunod na linggo, walong tagasuporta ng mga magsasaka pa ang pinaslang: sina Bishop Alberto Ramento, dating supreme bishop ng Iglesia Filipina Independiente; Fr. William Tadena; konsehal ng Tarlac City Abel Ladera; presidente ng Central Azucarera de Tarlac Labor Union at apat pang lider-masa. Subalit sa labing-isang anihang lumipas, mailap pa rin ang katarungan para sa mga biktima ng Hacienda Luisita masaker.

Nobyembre 6, 2004, higit 6,000 magsasaka at tagasuporta ang nagkampo sa Central Azucarera de Tarlac. Pagsapit ng ika-sampung araw ng piket, matapos ang misang pinagsaluhan ng mga magsasaka at ng mga relihiyosong nakisimpatya sa kampanya, inulan ng bala ang mga nagpipiket. Ngunit hindi ito ang unang pagkakataong minasaker ng pamilyang Cojuangco-Aquino ang mga magsasaka ng Hacienda. 48 taon mula nang magsimula ang sistematikong pagpatay ng despotikong pamilya sa hanay ng anakpawis. Taong 1957, nang lumabag sina Jose Cojuangco Sr. sa kasunduan sa gubyerno na ibabalik ang lupa sa mga magsasaka matapos ang isang dekada, unti-unti ring kinitil ng kahirapang dulot ng kawalan ng lupa ang mga magsasaka.

Nadagdagan pa ang bilang ng pinatay sa pag-upo ni Corazon Aquino sa ilalim ng matinding panunupil noong 1985. Ikinasa ang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) na nagbitbit ng huwad na reporma sa lupa at pinabwelo pang lalo ang mga panginoong may-lupa sa pangangamkam ng lupa. Sa pagkakaluklok ng isa pang Cojuangco-Aquino, ang anak na lalaki nitong 2010, walang pangingiming pinapatay ng sala-salabat na panlilinlang at mas malalim pang kahirapan ang mga magsasaka ng Hacienda Luisita. Sa kasalukuyan, larawan ng sukdulang pagsasamantala ang pinakamagastos sa buong mundong ‘reporma sa lupa’ ni Noynoy Aquino: CARP at ang karugtong nitong Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms (CARPER). Sa Neo-liberal na patakarang ipinapataw ng imperyalismong US at iba;t-ibang ahensya ang pangangamkam ng lupa at pagbansot ng agrikultura ang tanging kahihinatnan ng bansa.

Walang kasingtagal ang labing isang taong paghahabol sa hustisya para sa mga magbubukid ng Hacienda Luisita. Ang pagbalik-tanaw sa masaker noong 2004 ay pagbabalik-tanaw sa kagitingan at pagbabalikwas ng uring anakpawis laban sa mapanibasib na naghaharing-uri. Nakikiisa ang NDF Bikol sa higit na maigting na laban para sa karapatan sa lupa ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita. Kinukundena ng NDF Bikol ang inutil na rehimeng Aquino sa kawalan ng hustisya para sa biktima ng masaker noong Nobyembre 16, 2014 at sa lahat ng biktima ng bulok na sistemang pinaiiral ng mga naghaharing-uri at ng Imperyalismong US sa proteksyon ng reaksyunaryong sandatahan ng Pilipinas

Ang pinakamataas na parangal na kikilala sa lahat ng buhay na ibinuwis sa makasaysayang lupain ng Hacienda Luisita ay ang pagpapatuloy ng labang sinimulan. Muli nating pagtibayin ang hanay ng mga anakpawis sa buong bansa at mapagpasyang baklasin ang kaayusang ilang salinlahi nang pinakinabangan ng mga panginoong may-lupa. Dapat labanan ang mga patakarang neoliberal na lalong nagpapahigpit sa kadenang nagbubulid sa mga magsasaka. Walang aasahang katarungan mula sa isang gubyernong kuta ng mga burukrata kapitalista at panginoong may-lupa. Dapat manindigan ang bawat magsasaka sa lakas ng uring anakpawis at pangatawanan ang dakilang tungkuling likhain ang kasaysayan. Hindi titigil ang mga magsasaka ng Hacienda Luisita at ang mamamayan sa pagsingil sa inutang na dugo ng pamilya Cojuangco-Aquino. Hindi mapatatahimik ng punglo ng pasistang rehimen ang sigaw ng mamamayan para sa karapatan sa lupa at tunay na panlipunang pagbabago. Walang makapipigil sa pagliyab ng kaparangan sa apoy ng digmaan at sa pagbawi ng anakpawis sa karapatang magbungkal sa lupa – lupang sumalubong sa mga nabuwal na kasamahan at lupang patuloy na kakanlong sa daluyong ng rebolusyon.
HUSTISYA SA MGA BIKTIMA NG HACIENDA LUISITA MASAKER
INUTANG NA DUGO NG COJUANGCO-AQUINO, SINGILIN!
IPAGLABAN ANG TUNAY NA REPORMA SA LUPA!

Ka Maria Roja Banua
Tagapagsalita, NDF-Bikol

WordPress: http://www.ndfbicol.wordpress.com
Blogger: http://www.ndfpbicol.blogspot.com
Facebook: http://www.facebook.com/mariarojabanau
Email: ndfpbicol@gmail.com/
mariarojabanua@gmx.com
Twitter: https://twitter.com/ndfbicol
Youtube: http://www.youtube.com/user/ndfbicol

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s