Ang Kusog san Rebolusyon – Pahayagan san Masbateño

Editoryal: Paigtingin ang Pakikibaka ng Mamamayang Masbateño
laban sa Dayuhan, Mapaminsala at Malakihang Pagmimina
ng Filminera Resources Corporation.

I-Download ang pdf : AK 1st Q 2015

An Kusog

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s