Terorestang Militar at Pasista ng Estado Laban sa Mamamayang Masbatenyo, Tunay na Mensahe ng mga Pagmasaker at Karahasan ng 9th IB, 93rd DRC, 9th ID, AFP sa Ilalim ng Oplan Bayanihan ng Rehimeng US-Aquino

Pahayag
Maria Roja Banua
Tagapagsalita

Agosto 7, 2015

Nagdudumilat ang katotohanan na ang sinasabing Peace and Development na programa ng Oplan Bayanihan ayon sa Internal Peace and Security Plan (IPSP) na anumang pagreporma nito mula sa Oplan Lambat Bitag I, II at III ay walang mababago sa anti-mamamayan at kontra-insurhensyang esensya nito.

Tanging ligalig, takot at terorismo ang ipinalalasap nito sa mga Masbatenyo. Ginagambala ang pamumuhay at nahihinto ang mga trabaho at pagsasaka. Natitigil ang mga estudyante sa pag-escuela at nangangamba sa takot ang mga kababaihan . Naaabala ang transportasyon ng mga kalakal at apektado ang negosyo. Pinakamasahol ang pananakit, pagtortyur at pagpatay sa mga sibilyan sa brutal at masaker na paraan. Ito ang likas na pasistang katangian ng makinaryang panupil ng paghaharing US-Aquino, kabangisan sa mamamayan upang lumikha ng sindak at takot at walang pakundangang pamamaslang upang itaguyod ang interes ng dayuhan at lokal na naghaharing-uri.

Walong (8) buwang isinailalim sa operasyon ng Peace and Development Team ang Isla ng Ticao sa direktang pamumuno ng 9th Infantry Division, Philippine Army. Pinagsamang mga unit ng CMO ng 42nd IB at 31st IB na pinamunuan ni LTC Sisenando A. Magbalot Jr, CMO Chief, 9ID, tropa ng 93rd DRC at 9th IB sa pamumuno ni LTC Erickson Rosana ang unang arangkada ng operasyon. Tinangkang kunin ang tiwala ng mamamayan sa pamamagitan ng mga pakitang-taong serbisyo, pakikihalubilo at paggatong sa masasamang bisyo sa baryo habang ginagalugad ng operasyon ang buong isla.

Taliwas sa sinasabing repormadong CMO sa ilalim ng PDT, muling nahubaran ang mga pagkukunwari at kasinungalingan ito. Nagtala ng maraming kaso ng pang-aabuso sa masa tulad ng pagnanakaw ng manok, bigas, personal na ari-arian, panununog ng bahay at pambubugbog ng mga residente.

Noong Marso 14, 2015, dinukot ang mga magsasakang Jomar Escurrel at Riando Almozara sa kanilang bahay sa Sitio Calaw-anan sa barangay Tuguron, Monreal, Masbate. Dumanas ng matinding pagpapahirap ang dalawa bago binaril sa di kalayuan ng kanilang bahay. Agosto 2, 2015 alas 3:00 ng umaga naman, dinukot at pinatay ng magkasanib ng tropa ng 93rd DRC at Charlie Company, 9th IB sa pamumuno ni 1st Lt. Alfren Flores, 1st Lt. Branias at Corporal Boralya ang mag-amang Ariel at Allan Bartulay sa sit. Palopino Brgy Bartolabac, San Jacinto, Isla ng Ticao, Masbate. Ang nasabing mga biktima ay si Ariel Bartulay, 58 taong gulang at Allan Bartulay, 28 taong gulang, may pamilya at mga anak. Si Ariel ay dinala sa layong 500 metro mula sa kanilang bahay at pinatakbo habang binabaril kaya umabot sa 36 tama ng bala ang tinamo sa katawan. Habang si Allan Bartulay naman ay brutal na pinasabog ang ulo sa tama ng tatlong (3) bala.

Sa harap ng tumitinding panunupil sa masa, taktikal na opensiba ang tugon ng mga yunit ng Jose Rapsing Command-New People’s Army (JRC-NPA) laban sa mga berdugo at upahang militar bilang pamamarusa sa kanilang mga krimen laban sa masa. Ilang serye ng labanan ang dumanas ng malaking pagkatalo ang 9th IBPA sa isla sa pamamagitan ng isnayp, isparo, ambus at paggamit ng command-detonated na bomba.

Pagpasok ng Hulyo 2015, ibinaling at ilinipat naman ang tropa ng PDT sa mayor na kalupaan ng isla sa Masbate mula sa isla ng Ticao. Mapanlinlang na minaraton ang pulong ng Masbate Advocates for Peace (MAP) at Provincial Peace and Order Council (PPOC) upang ihabol ang seremonya ng pinaketeng partisipasyon daw ng mga stakeholders noong Agosto 2 at Agosto 3, 2015.

Katuwang ng pulong ng MAP AT PPOC ang mapanupil na operasyon ng pinagsamang Criminal Intelligence and Detection Group (CIDG) sa pamumuno ni Major Manuel Pedere at Bravo Company, 9th Infantry Battalion ng Philippine Army sa pamumuno naman ni 1st Lt. Jeffrey Fajardo. Habol na makaiskor laban sa NPA, sinuyod ng operasyon at pinaghahalughog ang mga kabahayan sa mga barangay ng Cataingan, Palanas, Cawayan at Placer, Masbate. Sa parehong karahasan, isinagawa muli ng mga ito ang mga pang-aabuso at mga gawa-gawang kaso ng panggigipit sa masa at opisyal ng barangay. Bigong umuwi mula sa tatlong araw (3) na paninindak at pananakot sa masa, inambus ng JRC-NPA ang nasabing tropa bilang parusa sa mga kabalbalan at panggigipit nito sa masa. Dumanas ng apat (4) na sugatan at isang patay ang nakasakay sa truck na tropa ng CIDG at platun ng Bravo Co. ng 9th IB.

Upang pagtakpan ang kabiguan, sa paraang Standard Operating Procedure(SOP), pinalabas na NPA ang minasaker na mga drayber ng habal-habal na kinuha sa tsekpoinyt at buong kasinungalingang ipinahayag sa media na napatay diumano nila sa engkwentro. Ang matandang si Vicente Berallo at binatilyong apong si Dodong Berallo ay kinuha sa kanilang bahay at kinasuhan batay sa “planted” na baril at pinalabas na nahuli ring NPA sa labanan.

Ang mga nagdaan at sariwang karanasan ng mga Masbatenyo ay higit sa sapat para maunawaan kung saan naglilingkod ang PDT, ang tunay na karakter ng mga bayarang sundalo, ang tunay na ipinagtatangol ng buong makinarya ng Philippine Army, PNP Public Safety Battalion, Criminal Investigation and Detection Group at iba pang para-militar na grupo. Iisa ang mensahe, patahimikan ang paglaban sa kabila ng kahirapan at kaapihan ng mamamayan at isulong ang katiyakan ng “pag-unlad” para sa mga dayuhan at lokal na negosyo sa pagmimina at iba pang neo-liberal na proyekto na naglilimas sa likas-yaman ng bansa at pumipiga ng lakas paggawa ng anakpawis.

PARUSAHAN ANG MGA BERDUGONG TROPA NG 9th IB, 93rd DRC, PNP-PSB AT IBA PANG IMBWELTO SA PANG-AABUSO AT MASAKER!

BIGUIN ANG PDT-OPLAN BAYANIHAN SA MASBATE, KABIKOLAN AT BUONG BANSA!

MANINDIGAN AT MASIKHAY NA IPAGWAGI ANG DEMOKRATIKONG REBOLUSYON NG BAYAN!

—————————

mariarojabanua@gmx.com
ndfpbicol@gmail.com
http://www.ndfbicol.wordpress.com
http://www.ndfpbicol.blogspot.com

I-download: MRB_Statement_08072015

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s