Ambus sa Albay: Isang K3 SAW Machine Gun at Dalawang Armalyt Nasamsam sa 2nd IB-Phil Army

Ulat mula sa Santos Binamera Command (SBC)-BHB Albay

Inambus ng NPA ang nag-ooperasyong tropa ng 2nd IB Phil Army kaninang alas 8:20 ng umaga sa Brgy Del Rosario, Camalig, Albay. Isang K3 Squad Automatic Weapon (SAW) light  machine gun at dalawang M16 armalayt ang nasamsam ng BHB. Namatay ang tatlong sundalong sina Cpl. Sandy  Senadan, Pfc. Jaypee Cortez at Pfc. Roderick Barrameda. Tumagal ng halos isang oras ang labanan, walang kaswalti sa panig ng BHB.

Tinambangan ng isang platun ng Santos Binamera Commmand (SBC) ang naglalakad na pitong sundalong nagsasagawa ng combat operations sa lugar. Dalawang kilometro lamang ang layo nito mula sa dalawang magkalapit na detatsment ng 2nd IB at 22nd IB. Kasabay ng nabanggit na ambus, isinagawa ng mga tim ng SBC ang sabay-sabay na operasyong haras sa magkakalapit na detatsment sa Daraga at Camalig Albay.

Tugon ito ng BHB sa hangarin ng mga Albayano na mabigyang-hustisya ang mga pang-aabuso ng 2nd IB at ang napakahabang listahan nito ng mga paglabag sa karapatang pantao. Pinatinding militarisasyon ang nararanasan ng mga magsasaka sa mga barangay sa ikalawa at ikatlong distrito ng Albay, at ang pagtutulak ng anti-mamamayang mga eco-tourism projects ang ginagawang sangkalan sa pagtatambak dito ng mga tropa ng militar.

Nananawagan ang mamamayan para sa pagpapalayas sa mga detatsment ng 2nd IB, 22nd IB at sa mga  Peace and Development Teams (PDT) na nananalasa sa mahigit 20  barangay sa Albay. At nararanasan din ang mapanlinlang at mapang-abusong Oplan Bayanihan operations  maging sa barangay sa  Legazpi City.

Browse Press Statements by Santos Binamera Command (NPA) Albay

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s