Mga Paglabag ng 9th Infantry Division at PNP sa Dineklarang Tigil-putukan ng Gubyernong Aquino

Pahayag sa Media
Enero 4, 2013

Mga Paglabag ng 9th Infantry Division at PNP

sa Dineklarang Tigil-putukan ng Gubyernong Aquino

Mistulang walang dineklarang tigil-putukan ang Gubyernong Aquino dahil sa lansakang paglabag dito ng berdugong 9th Infantry Division ng Philippine Army (9th IDPA) at ng Philippine National Police (PNP) sa rehiyong Bikol.

Ipinapakita ng mga ulat ng iba’t ibang kumand ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa rehiyon na isa lamang panlilinlang ang dineklarang tigil-putukan ng Gubyernong Aquino upang magposturang para sa kapayapaan habang walang-puknat at patraydor na inaatake ang mga rebolusyonaryong pwersa ng BHB at mamamayan.

Sa kabilang banda, mahigpit na sinusunod ng mga rebolusyonaryong pwersa ng BHB at milisyang bayan ang dineklarang pansamantalang tigil-putukan ng Partido Komunista ng Pilipinas mula Disyembre 20, 2012 hanggang Enero 15, 2013 upang lumikha ng paborableng sitwasyon para sa pagtutuloy ng negosasyong pangkapayapaan.

Isang malaking kasinungalingan at paninira sa Bagong Hukbong Bayan ang walang batayang akusasyon ng 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army na nilabag ng BHB ang tigil-putukan nang ambusin umano nito ang isang kasapi ng CAFGU at asawa nito sa Sityo Abulan, Bgy. Oma-oma, Ligao City noong Enero 2 ng gabi. Mahigpit na pinabulaanan ng Santos Binamira Command ng BHB-Albay ang paratang at nilinaw na hindi yunit ng BHB ang may kagagawan ng ambus. Idinagdag pa ng SBC na mahigpit na tumatalima ang mga yunit ng BHB-Albay sa dineklarang pansamantalang tigil-putukan ng PKP at malaki ang posibilidad na mga tropa din ng militar ang may kagagawan ng ambus dahil napakalapit at halos isang kilometro lamang ang layo ng pinangyarihan sa detatsment ng 2nd IBPA sa Bgy. Oma-oma, Ligao City.

Sa panahong saklaw ng huwad na tigil-putukan ng Gubyernong Aquino mula Disyembre 16, 2012 hanggang Enero 2, 2013 patuloy ang mga operasyong pagtugis ng mga sundalo at PNP sa mga rebolusyonaryong pwersa ng BHB sa mga saklaw ng sonang gerilya. Walang puknat din ang mga operasyong saywar at “peace and development” o PDT (bagong tawag sa malupit na special operations team o SOT) sa mga komunidad na pinaghihinalaang base ng rebolusyonaryong kilusan. Narito ang panimulang ulat:

1. Ilang oras bago ang simula ng dineklarang tigil-putukan ng Gubyernong Aquino noong Disyembre 16, 2012 palihim na pumasok ang isang platun ng 31st Infantry Battalion sa Bgy. Hamorawon, Bulan, Sorsogon at tuluy-tuloy na sinugsog ang masukal na kabundukan hanggang sa hangganan ng bayan ng Bulan at Irosin, Sorsogon. Tumagal ng ilang araw ang operasyon bago tuluyang umalis at bumalik sa kanilang kampo.

2. Nagsagawa naman ng operasyong kombat ang mga elemento ng Regional Public Safety Battalion ng PNP (dating Regional Mobile Group o RMG) sa Bgy. Macahoy, San Pascual, Masbate noong Disyembre 24 at 25. Pagkalipas ng ilang araw, inatake ng mga pwersang ito noong Disyembre 28 at 29 ang isang bahay na pinaghinalaan nilang tinuluyan ng mga pulang mandirigma sa Bgy. Mabini, San Pascual, Masbate.

3. Dalawang magsasaka naman ang dinukot ng mga elemento ng PNP-Milagros at mga sundalo ng 9th Infantry Battalion sa Masbate City noong Disyembre 23. Patuloy na itinatanggi ng militar at pulisya na nasa kanilang kamay ang mga magsasakang sina Olalio Gonzaga, 22 taong gulang at residente ng Bgy. Bolo, Masbate City at si Noel Espinosa, 37 taong gulang at isang tanod ng Bgy. Miabas, Palanas, Masbate.

4. Noong Enero 2 ng umaga pumakat ang mga elemento ng 2nd IBPA sa Bgy. Sta. Cruz, Donsol, Sorsogon upang maglunsad ng operasyong kombat sa loob ng sonang gerilya.

5. Hindi rin iniatras ng Gubyernong Aquino ang mga iskwad ng militar na nagsasagawa ng umano’y “peace and development activities” ngunit sa katunaya’y umaatake sa mga komunidad ng magsasaka at naghahasik ng takot at karahasan sa mamamayan kahit may dineklarang tigil-putukan.

Kabilang sa mga baryong mantenido ang presensya ng mga iskwad ng militar at nagpapanggap na umano’y “peace and development team” ay ang mga sumusunod:

    a. Limang barangay sa bayan ng Guinobatan, Albay (Ongo, Cabaluaon, Batbat, Bololo, at Sinungtan)
    b. 12 barangay sa bayan ng Bato, Camarines Sur (Payak, Pagatpatan, Sooc, Cotmon, Cristo Rey, Coguit, Mangga, Lubong, Salvacion, Cawacagan, Del Rosario, at Caricot)
    k. 13 barangay sa bayan ng Labo, Camarines Norte (Domagmang, Malaya, Malibago, Malatap, Anameam, Macogon, Bagong Silang II, Pag-asa, Maligaya, Calabasa, Excivan, Daguit, at Maot)
    d. Ilang mga barangay sa bayan ng San Miguel, San Andres, at Virac sa probinsya ng Catanduanes

Malinaw na huwad at sa papel lamang ang dineklarang tigil-putukan ng Gubyernong Aquino. Pananatilihin ng mga rebolusyonaryong pwersa ang mataas na antas ng pagmamatyag, pag-alerto, at kahandaang magdepensa upang biguin ang patraydor na pag-atake ng mga pasistang tropa ng AFP at PNP sa buong panahong saklaw nang pinaiiral na pansamantalang tigil-putukan hanggang Enero 15, 2013.

Gregorio “Ka Greg” Bañares
Tagapagsalita ng NDFP-Bicol

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s