Pagtataguyod at Pagtatanggol ng Rebolusyonaryong Kilusan sa Karapatan at Kagalingan ng mga Bata

ImageIpinapahayag ng National Democratic Front sa rehiyong Bikol ang mainit na pagtanggap at mahigpit na pagtalima sa “NDFP Declaration and Program of Action for the Rights, Protection and Welfare of Children”  na pinagtibay ng Pambansang Konseho ng NDFP nitong Abril 24 taong 2012.

Nararapat at napapanahon ang pormal na deklarasyong ito ng pagtatanggol at pagtataguyod ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa karapatan at kagalingan ng mga bata sa harap ng higit na sistematiko at pinatitinding paglabag sa karapatan ng mga bata, na iniluluwal ng kontra-mamamayan at kontra-rebolusyonaryong programang Oplan  Bayanihan (OPB) ng rehimeng US-Aquino III.

Walang kinabukasan ang mga bata sa ilalim ng bulok at mapang-aping sistemang malakolonyal at malapyudal na ipinagtatanggol ng mga nakaraan at kasalukuyang mga papet na rehimen. 

Ipinagkakait sa mayorya ng mga bata  na nagmula sa pamilyang magsasaka, manggagawa, maralita sa lunsod at iba pang aping pamilya ang mga batayang karapatan na makapag-aral, magkaroon ng disenteng tahanan at pagkalinga ng mga magulang at/o mga kamag-anak, sapat na pagkain at tamang nutrisyon,  at iba pang kagalingan, at maprotektahan laban sa karahasan at pang-aabuso. Mas masahol pa, ang mga bata ang nabibiktima ng malupit na kontra-rebolusyonaryong kampanya ng panunupil ng AFP at PNP na ipinatutupad ng iba’t ibang rehimen hanggang sa kasalukuyan.

Ang rehiyong Bikol ang ikaapat sa pinaka-naghihirap na rehiyon sa buong bansa at mas mataas ang porsyento ng malnutrisyon sa mga bata kumpara sa pambansang abereyds. Laganap ang kagutuman sa mga bata at higit pa itong pinalulubha ng malupit na militarisasyon sa mga kanayunan at sa mga sentrong urban na sumasagka sa pang-araw-araw na mga gawain sa produksyon ng mamamayan.

Walang ginawa ang rehimen ni Benigno Aquino III upang usigin at parusahan ang mga armadong tauhan ng nagdaang rehimeng Arroyo na sangkot sa mga paglabag sa karapatan ng mga bata. Bagkus, ay ipinagpapatuloy ng rehimeng Aquino ang marahas na kampanya ng panunupil laban sa rebolusyonaryong kilusan at mamamayan sa ilalim ng mapanlinlang na Oplan Bayanihan upang pagtakpan ang kawalan nito ng makabuluhang programa para sa paglutas ng kahirapan at pagkabusabos ng mamamayan.

Sa rehiyong Bikol pa lamang, di-bababa sa 23 na kaso ng pag-abuso sa karapatan ng mga bata ang naisadokumento ng organisasyong Karapatan-Bicol mula Hunyo 2010 hanggang Abril 28, 2012. Mahigit 90 mga bata ang biktima ng karahasan na bunga ng militarisasyon ng AFP. Ilan sa matitingkad na kaso ng paglabag sa karapatan ng mga bata ay ang sumusunod:

1. Sa Camarines Norte namatay ang magkapatid na si Michael Mancera (10-taong gulang) at Richard (7-taong gulang) habang sugatan ang kapatid nilang si Leonisa (14 -taong gulang) nang imasaker ng mga berdugong tropa ng 49th Infantry Battalion sa pamumuno ng isang Lt. Alfie Lee ang pamilyang Mancera nitong Pebrero 25, 2012 sa Bgy. Malaya, bayan ng Labo.

2. Nagkaroon ng ‘trauma’ ang 17-taong gulang na si Charlie Borromeo ng Bgy. Tibabo, Pio Duran, Albay nang pagbabarilin sila ng mga tropa ng 2nd Infantry Battalion habang papunta sa sayawan noong Abril 30, 2012. Namatay ang kanyang kaibigan na si Alvin Moratalla (24-taong gulang).

3. Noong Oktubre 11, 2010 minasaker ng mga tropa ng 2nd IBPA ang pamilyang Lotino sa Bgy. Nabas-an, Daraga, Albay. Nasugatan si Jenny Lotino (17-taong gulang) habang namatay ang kanyang mga magulang na si Wilfredo at Evelyn at ang kanyang pinsan na si Anjo Martos. Matinding ‘trauma’ ang inabot ng tatlong batang magkakapatid na sina Alvin (14 taong gulang), Angel (7 taong gulang) at Mariecris (2 taong gulang), na nakaligtas sa nabanggit na masaker.

4. Sa Sorsogon,  dalawang menor-de-edad na kababaihan ang biktima ng panggagahasa ng mga tropa ng 49th IB at CAFGU sa dalawang magkahiwalay na insidente sa loob mismo ng kampo ng 49th IB sa Bgy. Rangas, Juban, at sa kampo ng 22nd IBPA sa Sitio Tublijon, Bgy. Rizal, Sorsogon City.

  • Ang unang biktima ay isang 15-taong gulang na batang babae na ilang ulit na ginahasa ng isang Pfc. Hamandre Flores ng 49th Infantry Battalion noong Agosto 2010. Bago ang panggagahasa, humingi ng tulong ang biktima at ang kanyang ina kay Pfc. Flores na mayroong anti-komunistang programang “Good Samaritan” sa isang lokal na istasyon ng radyo sa Sorsogon City. Ang ikalawang biktima ay isang 17-taong gulang na batang babae na ginahasa ng apat na miyembro ng CAFGU sa Sitio Tublijon, Bgy. Rizal, Sorsogon City noong Hunyo 28, 2011.

5. Lansakang paggamit ng militar sa mga pampublikong pasilidad bilang baraks, tulad ng paaralan, daycare center, barangay hall, simbahan, at kabahayan ng mga sibilyan sa inilulunsad na operasyong kombat, intel, at CMO (civil-military operation) na tinaguriang “peace and development teams (PDT)”. Tuwirang inilalagay sa panganib ang buhay ng mga bata at iba pang sibilyan, nagkakaroon ng ‘trauma’ sa panig ng mga bata, at naaabala ang normal na pag -aaral ng mga bata.

  • Sa kasalukuyan ay tuluy-tuloy ang operasyong PDT ng 49th IBPA sa 12 barangay ng Labo, Camarines Norte, at tatlo pang barangay sa ibang mga bayan. May limang barangay sa bayan ng Guinobatan, Albay ang ginawang “baraks” ng PDT na patuloy na isinasagawa sa 13 barangay dito, habang naglulunsad din ng PDT sa ilang barangay ng Uson, Masbate.

6. Ipinatutupad din ng 9th Infantry Division ang “soft approach” ng operasyong saywar nito na tinatarget ang mga bata sa baryo. Sa mga operasyong PDT, pinatitipon ang mga magulang at mag-aaral sa mga pampublikong elementarya at hayskul sa mga anti-komunistang seminar, nakikipag-inuman sa mga kabataan sa baryo, nililigawan ang mga menor-de-edad na kababaihan, nagbibigay ng numero sa selpon, nagpapakain ng lugaw at tinapay sa mga bata, at namamahagi ng barya sa mga bata upang ituro ang kampo ng BHB.

Kabaliktaran ng mga paglabag sa karapatan ng mga bata na kagagawan ng mga armadong pwersa ng reaksyunaryong estado, mahigpit na itinataguyod at ipinagtatanggol ng mga rebolusyonaryong pwersa ng PKP, BHB, mga lokal na organo ng kapangyarihang pampulitika sa mga baryo, at iba’t ibang organisasyong masa ang karapatan at kagalingan ng mga bata.

Inoorganisa ng mga kababaihan ang kanilang mga sarili at ang mga kabataan sa rebolusyonaryong mga samahang masa. Nagsasagawa sila ng mga programa sa literasiya, naglulunsad ng pampulitika at pangkulturang mga aktibidad, at nagsasagawa ng mga libreng serbisyong pangkalusugan katuwang ang mga medik ng Bagong Hukbong Bayan. Malawakang ikinakampanya sa maraming  larangang gerilya sa rehiyong Bikol ang sama-samang pagtatanim at produksyon ng mamamayan upang kagyat na matugunan ang kasalatan sa pagkain at malnutrisyon ng mga kabataan.

Mahigpit ding ipinapatupad ng BHB ang direktiba ng PKP na nagbabawal sa pagrerekluta ng kabataang wala pa sa 18 ang edad sa mga pormasyong pangkombat ng BHB.

Pangmatagalang hangarin ng NDF-Bicol at ng buong rebolusyonaryong kilusan na mailatag ang mga kundisyon para sa pagtitiyak ng karapatan at kagalingan ng mga bata tungo sa pagkakamit ng isang tunay na malaya, mapayapa at masaganang lipunan para sa mga bata.

 

Ka Greg Bañares

Tagapagsalita, NDF- Bicol

29 Hunyo 2012

 

Email: greg_banares@yahoo.com 

Website: http://ndfpbicol.wordpress.com  or https://ndfbicol.wordpress.com

Twitter Account: www.twitter.com/ndfbicol

Facebook Account: greg banares

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s