MAPULANG PAGSALUDO KAY KASAMANG JOEL ASCUTIA

Militanteng Transport 
Lider-Organisador,
Mahusay na Komunista
IGINAGAWAD ng Partido Komunista ng Pilipinas sa rehiyong Bikol ang pinakamataas na parangal para kay Kasamang Joel Ascutia, na nakilala bilang Ka Billy sa kilusang lihim sa kalunsuran, o bilang Ka Pepe para sa mga pulang mandirigma ng BHB at ng masang magsasaka sa kanayunan.

Si Kasamang Joel ay isa sa mahuhusay na lider na nagmula sa hanay ng karaniwang tsuper, at pinanday sa kanyang dalawang dekadang aktibismo sa hanay ng militanteng kilusan sa sektor ng transportasyon sa Bikol.

Ipinanganak siya noong Setyember 27, 1966 sa Daraga, Albay. Nagmula siya sa uring manggagawa, nakagisnan na ni Joel ang hikahos na pamumuhay sa syudad.

Nagtrabaho siya bilang manggagawa sa  Universal Robina Corporation, naging myembro siya ng unyon noong 1982. Doon na nagsimula ang kanyang pagkamulat sa kilusang manggagawa, sa pinagsasamantalahan nilang kalagayang mababa ang sahod, kulang sa benepisyo at kawalan-ng-seguridad sa empleyo sa harap ng malawakang tanggalan at kontraktwalisasyon.

Noong 1990, naging tricycle driver siya sa Legazpi City at naging lider siya ng pinaka-militanteng tricycle organization ditto, at naging Secretary General ng CONDOR noong 1992. Nang maugnayan siya ng mga organisador sa transportasyon noong 1990, aktibo siyang nakalahok sa mga talakayan at pag-aaral sa kalagayan ng lipunan, na lalo pang nagpatalas sa kanyang paninindigang pampulitika. Mula noon, masigasig siyang nagmulat, nag-organisa at nagpakilos ng mga kapwa niya tsuper hanggang sa buung-buo niyang ibinuhos ang kanyang oras, lakas at talino para sa paglilingkod sa sambayanan.

Isa siyang prinsipyadong lider-organisador at pinakamasipag na aktibista sa sektor ng transportasyon. Mula pa noong 1994, buong panahon siyang kumilos at naorganisa sa sektor ng transportasyon at sa hanay ng mga maralitang taga-lunsod.

Nang mahalal siya bilang Secretary General ng CONDOR-PISTON Bicol noong 1995, pinangunahan niya ang matatagumpay na transport strike at mga pagkilos ng mga drayber at maliliit na operators sa rehiyon. Maramihang napalahok sa mga pagkilos ang mga karaniwang tsuper at mamamayan. Naisanib sa mga pambansang pagkilos at welga ng mga tsuper ang mga lokal na isyu sa sektor. Sa harap ng papatinding krisis at kahirapan sa kabuhayan ibinandera ang mga pagkilos sa lansangan laban  sa overpricing sa langis, Oil Deregulation Law at pagbasura ng VAT sa langis.

Dalawang dekada siyang tuluy-tuloy na naglingkod bilang matapat,  masigasig, masipag at mahusay na lider-organisador, at nakapag-ambag nang malaki sa pagsulong at pagpapatatag ng organisadong sektor ng transportasyon sa buong rehiyon. Puspusan siyang nakibaka, simple sa pamumuhay, at iwinaksi ang pagkamakasarili para mailaan ang sarili para sa rebolusyon.

Subok at pinatatag siya ng pakikibaka. Kaya hindi siya natinag nang gipitin siya ng pasistang estado. Binaril siya ng death squad ng 9th ID sa kasagsagan ng isang nationwide transport strike  noong Hulyo 13, 2009. Tinangka siyang patayin noon para patahimikin, ngunit matapos magpagaling ng kanyang sugat, nagpatuloy siya sa pagkilos. At nakaranas pa ng mga panggigipit, panghaharas at pagbabanta mula sa mga intel operatives ng 9th ID.

Ang pandarahas ng estado ang lalong nagpaalab sa mapanlabang diwa ni Ka Joel. Tinahak niya ang landas ng armadong paglaban, bilang pangunahing anyo ng pakikibaka sa pagsusulong demokratikong rebolusyong bayan, na siyang  tanging solusyon sa krisis at pasismo na nararanasan ng mamamayan. Sumapi siya sa Bagong Hukbong Bayan at niyakap ang armadong pakikibaka.

Pinararangalan natin si Ka Joel bilang bayani ng rebolusyon na nag-ambag ng kanyang buhay, lakas, talino at kakayahan para sa pagsusulong na matagalang digmang bayan.
Si Kasamang Joel Ascutia ay isang magiting na lider-manggagawa at matatag na rebolusyonaryo.

Tularan si Kasamang Joel Ascutia, humawak ng armas!
Ipagwagi ang digmang bayan!
PKP-Bikol
Mayo 12, 2012
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s