Kundenahin ang Pagpapakapapet ng Rehimeng Aquino sa Imperyalismong US Kaugnay ng Pagbatikos at Paninira sa Demokratikong Republikang Bayan ng Korea (DPRK)

Pahayag sa Media
12 Abril 2012

Kundenahin ang Pagpapakapapet ng Rehimeng Aquino sa Imperyalismong US
Kaugnay ng Pagbatikos at Paninira sa
Demokratikong Republikang Bayan ng Korea (DPRK)

Isang lansakang panloloko sa mamamayang Pilipino ang ipinapalaganap na maling impormasyon at tahasang paninira ng rehimeng US-Aquino sa gagawing paglulunsad ng satellite sa kalawakan ng Demokratikong Republikang Bayan ng Korea (DPRK) mula Abril 12 hanggang Abril 16.

Asal-alipin itong nagpapalaganap ng walang batayang akusasyon ng imperyalismong US na isang “ballistic missile” ang ilulunsad ng DPRK kahit patuloy na inililinaw ng DPRK na ito’y isang satellite sa pagsubaybay ng panahon (weather satellite) at ibinukas ng DPRK sa pagsubaybay ng internasyunal na media ang lugar na paglulunsaran ng satellite.

Garapal at walang kahihiyang nagpapagamit ang papet na rehimeng Aquino sa patakaran ng panggigipit at panghahamon ng imperyalismong US sa malaya at independyenteng bayan ng DPRK sa layuning ihiwalay ito sa karamihan ng mga bansa at ipagpatuloy ang maitim na planong pagsalakay sa DPRK ng imperyalismong US at mga kaalyado nitong bansa na Japan at South Korea.

Nais ng imperyalismong US na palakasin ang kontrol at presensyang militar nito sa Asya-Pasipiko at ipataw sa rehiyon ang hegemonyang-US sang-ayon sa bagong defense strategy nito.

Larawan ng kamangmangan sa syensya at teknolohiya at isang anyo ng maruming saywar ang lantarang pananakot sa mamamayan na ginagawa ng mga ahensya ng gubyernong Aquino sa pangunguna ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) na maaaring tamaan ang Luzon ng mga bahagi ng rocket dahil umano sa posibilidad na magkamali ang DPRK sa
pagpapalipad ng satellite nito. Pangalawang beses nang maglulunsad ng satellite sa kalawakan ang DPRK mula nang matagumpay na pagpapalipad nito ng satellite noong taong 2009.

Isang kabalintunaan din ang pagpapataw ng iba’t ibang ahensya ng reaksyunaryong gubyerno ng patakarang “no fly zone”, “no sail zone” at “no fishing zone” sa mga karagatan ng maraming probinsya mula Cagayan hanggang sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Catanduanes mula
Abril 12 hanggang Abril 16. Kung tutuusin ay ilang ulit na mas mapanganib ang pagpayag ni Benigno Aquino III na gamitin ng mga barkong pandigma ng US na may kargang armas nukleyar ang mga daungan ng bansa at ang malayang paglipad sa himpapawid ng bansa ng mga drones o eroplanong pang-espiya ng US.

Ang rutang dadaanan ng rocket na magdadala ng satellite ng DPRK ay aabot sa 200 kilometro ang layo sa silangang bahagi ng Cagayan at ito’y saklaw ng internasyunal na karagatan.

Gugutumin ng kontra-mamamayang patakarang ito ang libu-libong pamilya ng mangingisda sa loob ng anim na araw at malaking perwisyo ito sa pagbyahe ng maraming mamamayan. Maghahatid din ito ng matinding pangamba sa mamamayan at nagsisilbing pantabing ng rehimeng Aquino sa mga isyung higit na nakakaapekto at nagpapahirap sa mamamayan tulad ng walang awat na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, kuryente, pangunahing bilihin at ang gawa-gawang krisis sa enerhiya at kuryente upang ilusot ang mga proyektong pumapabor sa malalaking kumprador-burgesyang kaibigan at kasabwat ng rehimeng Aquino.

Soberanong karapatan ng isang bansang malaya at independyente tulad ng DPRK na isulong ang pagpapaunlad sa syensya at teknolohiya kabilang ang pagpapaunlad sa kanilang komunikasyon at depensa para sa kapakanan ng kanilang mamamayan at pagtatanggol ng kanilang bayan. Ang paglulunsad ng kanilang satellite ay isang tanda ng pag-abante sa syensya at teknolohiya sa
sosyalistang landas.

Dapat igiit at ipaglaban ng mamamayang Pilipino ang isang malaya at independyenteng patakarang panlabas na nagtataguyod sa mga prinsipyo ng kalayaan at pagkakapantay-pantay ng mga bansa, paggalang sa soberanya ng bawat isa, pagtutulungan at mutwal na pakinabang, di-pagsasalakayan at mapayapang paglutas ng mga alitan ng mga bansa.

Gregorio “Ka Greg” Bañares
Tagapagsalita ng NDF-Bicol

emails: greg_banares@yahoo.com/ ndfbicol@gmail.com
websites: http://www.ndfbicol.wordpress.com (Ka Greg Updates)
http://www.ndfpbicol.wordpress.com (NDFP-Bicol Information Office)
twitter account: http://www.twitter.com/ndfbicol
facebook account: greg banares

Media Officer: Maki Oliveros (Mobile Number- 09202319781)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s