Mamamayang Albayanos, Sumisigaw ng Hustisya dahil sa Nagpapatuloy na Abusong Militar dulot ng Community Peace and Development Operation Team ng AFP

Santos Binamera Command
BHB-Albay

Pahayag sa Midya
Agosto 23, 2011

Mamamayang Albayanos, Sumisigaw ng Hustisya dahil sa nagpapatuloy na abusong militar dulot ng Community Peace and Development Operation Team ng AFP

Mariing kinukundena ng SBC–BHB Albay ang walang habas na panghahalimaw sa mamamayang Albayanos ng 2nd IB, PA, sa pamumuno ni Lt. Col. John V. Oberio at ni Col. Arthur P. Ang, CO ng 901st Brigade.

Hindi na kinakayang itago ng pagpapanggap na “kapayapaan at kaunlaran” ang hatid ng Oplan Bayanihan ni Aquino. Pilit na pinagtatakpan ng mga upisyal militar sa paglulubid ng
kasinungalingan, ang karahasan at pagyurak sa karapatang pantao dulot ng inilulunsad nilang Community Peace and Development Operation Team (CPDT) o dating SOT. Sa loob lamang ng isang buwan, umabot na sa mahigit 60 katao ang naging biktima ng iba’t ibang porma ng paglabag sa karapatang-pantao sa 11 barangay ng Guinobatan na nilulunsaran ng CPDT.

Tahasang nilalabag ng militar ang mga batas ng digma sa paggamit ng mga pampublikong pasilidad tulad ng barangay hall, eskwelahan, simbahan at iba pa bilang himpilan. At maging ang paggamit sa mga menor de edad bilang pananggalang o “human shield”. Tampok ang sumusunod na mga kaso:
– Sina Ogie Maritana at Jay-R Obniala parehong 12 taong gulang ng barangay Ongo ay isinasama ng militar na pinamumunuan ni Cpl. Pagarang sa pangangahoy at iginigiya papunta sa paradahan ng motor/“habal-habal”.
– Si Leo Opena, 15 taong gulang na taga barangay Balite ay ginawang giya sa pamamalengke ng mga militar sa pamumuno ni Sgt. Mara?o.

Patuloy din na nilalapastangan ng mga militar ang batayang karapatan ng mamamayan. Araw-araw ay walang patid ang pagdami ng mga kaso ng paglabag sa mga batayang karapatan kabilang ang:
– sapilitang pagpapatrabaho sa mga residente upang itayo ang mga kubo ng militar,
– mga pananakot, pagbabanta at pagbibintang sa sibilyan na myembro daw ng NPA.
– Habang iniinteroga ng militar, walang kasabay na kapamilya o barangay upisyal sa

loob ng baryo hall, para lamang makakuha ng impormasyon na ididiin mismo sa biktima,
– sapilitang paglitrato at pagpapapirma sa blangkong papel,
– pagpaparonda at pagpa-duty sa mga residente malapit sa himpilan ng militar,
– pagsensus at pagbabahay-bahay.

Nagkabulol-bulol si Col. Arthur Ang, 901st Brigade Commander, sa paglulubid ng kasinungalingan upang pagtakpan ang mga tauhan ng 2nd IB, PA, sa halip na paimbestigahan ang mga ito. Nakakabahala ang pag-aakusa ni Col. Ang na NPA ang nasa likod ng pagrereklamo ng mga biktimang sibilyan at kung gayon ay malisyosong pinaparatangang muli ni Col. Ang na diumano’y “NPA supporters” ang mga inosenteng sibilyang nilabag nila ang karapatang-tao. Pinagtatakpan ng 2nd IB ang kanilang mga paglabag sa karapatang-pantao at mabangis na operasyong CPDT sa pagkukunwaring disaster-related o relief operation, ang kanilang pakay. Katawa-tawa pang banggitin ni Col. Ang na nagpo-promote sila ng human rights, gayong ang mga residente ng 11 baranggay ng Guinobatan ang magpapatunay ng kabaliktaran nito.

Hinihikayat ng SBC-BHB Albay ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao na lumantad at magsampa ng kaso laban sa mga upisyal at tauhan ng militar na tahasang lumalapastangan sa kanilang karapatang pantao. Ang mga kaso ng paglabag na isasampa sa Hukumang Bayan ng Demokratikong Gubyernong Bayan ay lilitisin, at parurusahan ang mga napatunayang tagalabag ng karapatang pantao. Hinihikayat din ng SBC-BHB Albay ang independyenteng mga grupo o indibidwal na nagtataguyod sa karapatang-tao na suportahan ang mga biktima.

Ipagpapatuloy ng Bagong Hukbong Bayan ang paglulunsad ng mga taktikal na opensiba laban sa mga abusadong tropa ng 2nd IB, PA bilang tugon sa kahilingan ng mamamayan para sa pagkakamit ng hustisya.

Para sa Bayan,
Florante Orobia
Tagapagsalita BHB-Albay

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s