Munisipyo at Istasyon ng Pulisya sa Mobo, Masbate Nireyd ng Bagong Hukbong Bayan

National Democratic Front of the Philippines
Bicol Region

Pahayag sa Media
Agosto 15, 2011

MUNISIPYO AT ISTASYON NG PULISYA SA MOBO, MASBATE
NIREYD NG BAGONG HUKBONG BAYAN

Nireyd ng mga pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang munisipyo at istasyon ng pulisya ng bayan ng Mobo, Masbate nitong Agosto 14 ng madaling araw.
Sugatan ang tatlong pulis na kinilalang sina SPO1 Arturo Mendoza, PO1 Judy Villamor, at PO1 Marvin Marcellana.

Ayon sa Jose Rapsing Command ng BHB-Masbate isinagawa ang pag-atake bilang tugon sa makatarungang kahilingan ng mamamayan sa lugar na papanagutin si Mayor Percival Castillo sa kanyang kontra-mamamayang mga proyekto at masugid na paglahok nito at ng lokal na pulisya ng Mobo sa kontra-rebolusyonaryong kampanya ng AFP at PNP.

Kabilang sa mga kontra-mamamayang proyekto nito sa bayan ng Mobo ang pagtutulak ng pagtatayo ng coal plant ng DM Consunji Incorporated (DMCI) sa Bgy. Tugbo at ang pakikipagsabwatan sa mga malalaking dayuhan at lokal na kumpanya sa pagmimina tulad ng Geograce Mining Corporation at Filminera Mining Corporation. Mahigpit itong tinututulan at nilalabanan ng mamamayan dahil tanging ang mga dayuhang kumpanya at kasabwat na mga pulitiko lamang ang makikinabang sa pandarambong ng likas-yaman ng probinsya bukod pa sa napakasamang epektong ibubunga nito sa kapaligiran at sa buhay at kabuhayan ng mamamayan.

Lantaran din ang pambabatikos ni Mayor Castillo sa rebolusyonaryong kilusan dahil sa matatag at prinsipyadong paninindigan ng kilusan laban sa pandarambong at pangwawasak sa kapaligiran ng mga dayuhang kumpanya sa pagmimina at ang di-mababaling paninindigan nito na itaguyod at ipagtanggol lagi ang kapakanan ng masang inaapi at pinagsasamantalahan.

Higit pang inilantad ni Mayor Castillo ang reaksyunaryong paninindigan nito nang garapal na manawagan sa rebolusyonaryong kilusan na sumuko at makipagtulungan para sa “kapayapaan at kaunlaran”, bagay na ikinatuwa ng mga ahente sa saywar ng pasistang AFP at PNP. Ginamit ni Mayor Castillo ang kanyang kuneksyon at impluwensya upang ipusisyon ng PNP ang isang kumpanya ng Special Action Force (SAF) sa bayan ng Mobo at pagsilbihin ito sa kanyang personal na interes at proteksyon. Katuwang ng PNP-SAF ang lokal na pulisya ng Mobo sa pagsasagawa ng mga operasyon laban sa yunit ng BHB at sa pagtatayo ng network ng mga impormer upang tiktikan ang aktibidad ng mamamayan at ng mga rebolusyonaryong pwersa.

Inililinaw ng rebolusyonaryong kilusan na selektibo ang isinasagawa nitong aksyong militar at pangunahing tinatarget lamang ang mga lokal na reaksyunaryo at istasyon ng pulisya na nakikipagsabwatan sa dayuhang interes habang bulag at manhid sa kahilingan ng mamamayan, nagpapatupad ng mga kontra-mamamayang proyekto, at may mahaba at tuluy-tuloy na rekord ng marahas na paglaban sa rebolusyonaryong kilusan.

Hinihikayat ng Demokratikong Gubyernong Bayan ang mga tauhan ng lokal na pulisya na huwag magpapagamit sa kontra-mamamayang mga aktibidad at personal na interes ng kanilang Mayor, igalang ang mga karapatan ng mamamayan, itaguyod ang interes ng mamamayan katuwang ang matitinong sibilyang upisyal ng lokal na gubyerno, matapat na maglingkod sa mamamayan, at iwasang maging instrumento sa pagpapatupad ng kontra-rebolusyonaryong kampanyang Oplan Bayanihan (OPB).

Gregorio “Ka Greg” Bañares
Tagapagsalita ng NDF-Bicol

email: greg_banares@yahoo.com
ndfbicol@gmail.com

website:www.ndfbicol.wordpress.com
http://www.ndfbicol.multiply.com

twitter account: http://www.twitter.com/ndfbicol
facebook account: greg banares

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s