Taktikal na Opensiba: Sagot ng BHB sa Paninibasib ng Oplan Bayanihan ng Rehimeng US-Aquino sa mga Albayanos

Santios Binamera Command
Bagong Hukbong Bayan
Lalawigan ng Albay

Pahayag sa Media
Agosto 8, 2011

Taktikal na Opensiba: Sagot ng BHB sa Paninibasib ng Oplan Bayanihan
ng Rehimeng US-Aquino sa mga Albayanos

Sunud-sunod na taktikal na opensiba at pagpaparusa ang inilunsad ng BHB-SBC Albay laban sa tropa ng AFP at CAFGU sa probinsya. Ito ay bahagi ng pagpapatupad ng aktibong depensa ng Bagong Hukbong Bayan sa mga teritoryo nito laban sa paninibasib ng “mabangis na lobong” Oplan Bayanihan ng rehimeng Aquino. Pagtugon din ito sa kahilingin ng mga Albayanos na mabigyan ng katarungan ang mga paglabag sa kanilang karapatang tao at maparusahan ang mga berdugong militar at CAFGU na patuloy sa panghahalimaw sa kanila.

Agosto 7, bandang ala 1:30 ng hapon. Pinarusahan ng isang tim ng yunit gerilya si Salvador “Adong” Caῆeso, 23 taong gulang at residente ng Catumag, Guinobatan Albay. Si Salvador ay sinampahan ng kaso sa Hukumang Bayan at napatunayang aktibong ahenteng impormer ng Bravo Coy 22nd “Cadre” IB-PA na nakabase sa Brgy. Bonga, Ligao City. Masigasig si Salvador sa gawaing paniktik laban sa Rebolusyonaryong Kilusan at pagtaguyod sa mga sakyada ng militar sa kanilang lugar. Dagdag pang kaso ay ang attempted rape sa isang babae sa nasabing lugar
noong 2009 (sinadyang hindi banggitin ang pagkakakilanlan ng biktima para sa kanyang seguridad).

Agosto 8, bandang alas 8:30 ng umaga. Tinambangan ng isang tim ng yunit gerilya si Pfc. Leo Salcedo, sa boundary ng Brgy. Inarado at Alobo sakop ng bayan ng Daraga. Narekober kay Salcedo ang isang calibre .45 (Norinco Serial # 9066691) at 1 magasin w/ 9 live ammo. Si Pfc. Salcedo ay mula sa Charlie Coy ng 83rd IB-PA, na ngayon ay nakapakat sa Charlie Coy ng 2nd IB-PA na nakabase sa Brgy. San Ramon, Daraga Albay. Ang nasabing tropa ay nagsisilbi ring security ng itinatayong airport sa Brgy. Alobo, Daraga dahil sa nakabase nilang pwersa sa nasabing baryo kung saan kasabay si Pfc. Salcedo.

Si Pfc. Salcedo (23 anyos, at nakatira sa Brgy. Lourdez Village, San Jose, Pili, Camarines Sur), ay lehitimong target ng operasyong militar ng BHB dahil aktibo itong elemento ng Philipine Army. Naging regular na gawain ng Charlie Coy 2nd IB-PA na kinapapalooban ni Pfc. Salcedo ang masigasig na pananakot at panghaharas sa mga residenteng tumututol sa pagtatayo ng airport. Matatandaang malakas ang pagtutol ng mamamayan sa pagtatayo ng nasabing airport dahil sa malawakang dislokasyon at pagkawala ng kanilang mga sakahan na pangunahing pinagkukunan ng ikinabubuhay. Walang nagawa ang mga kawawang magsasaka sa pambabraso ng Sunwest Corporation, ang kumpanyang nakakuha ng kontrata sa pagtatayo ng airport, gamit ang tropa ng militar at SCAA.

Ilan pang mga taktikal na opensiba ng BHB sa Albay ngayong unang linggo ng Agosto:
• Agosto 1, alas 5 ng hapon. Pinutukan (haras) ng isang tim ng yunit gerilya ang tropa ng 2nd IB-PA na naglulunsad ng Community Peace and Development Operation o mas kilala bilang SOT sa barangay Bololo, Guinobatan Albay. Nagrereklamo ang taumbaryo sa presensya ng militar dahil sa mga paglabag sa karapatang-tao tulad ng sapilitang pagpapatawag sa kanila para imbestigahan, pagparatang na poste ng NPA, pagpapatayo ng BDS sentry na papaduty-han sa kanila, at pagbabase nito sa barangay hall ng nasabing baryo.
• Agosto 6, alas 10 ng gabi. Pinutukan ng isang tim ng yunit gerilya ang tropa ng 22nd IB-PA na nagsisilbing pwersang panseguridad ng isang kumpanya sa pagmimina na nag-oopereyt sa Nagas, Oas Albay.
• Agosto 7, alas 4 ng hapon. Naglunsad ng operasyong isnayp ang isang tim ng yunit gerilya sa tropa ng 2nd IB-PA sa Brgy. Malobago, Guinobatan. Ang tropa ng militar ay bahagi ng CPDT/SOT tulad ng mga nasa baryo ng Bololo, Malipo, Doῆa Mercedez, Sinungtan, Batbat, Cabalaon, Ongo, Pood, Balite at Palanas lahat sakop ng bayan ng Guinobatan , Albay.
• Agosto 7, alas 11 ng gabi. Pinutukan ng isang tim ng yunit gerilya ang Phil Army-CAFGU detatsment sa Brgy. Francia, Ligao City sa ilalim ng Bravo Coy 22nd Cadre IB-PA. Matagal na itong inirereklamo ng taumbaryo sa paligid ng kampo dahil sa paglaganap ng nakawan ng mga alagang hayop at pagpapaputok ng baril tuwing nalalasing ang mga militar.

Magpapatuloy ang BHB-SBC Albay sa tungkuling maglunsad ng mga Taktikal na Opensiba upang ipagtanggol ang mga natamong tagumpay ng Demokratikong Gubyernong Bayan. Mulat at determinado ang Rebolusyonaryong Kilusan sa paglaban sa anumang tipo ng mapanlinlang at mapanupil na kampanyang militar tulad ng Oplan Bayanihan. Ang BHB ay patuloy na nagtatamasa ng malawak na suporta ng mamamayang Albayanos. Walang dudang mabibigo natin ang Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino tulad ng nakaraang Oplan Bantay Laya ni GMA, dahil sa magkaparehong mukha ng dalawang OPLAN at iisang among imperyalista na nagdisenyo ng US Counter-Insurgency Guide of 2009.

Mabuhay ang Mamamayang Albayanos !
Biguin ang Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino !
Paigtingin ang Digmang Bayan !

Para sa Bayan,
Florante Orobia
Tagapagsalita
BHB-Albay

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s