Community Peace and Development Operation Team, ang Balat-kayong Postura ng Special Operation Team sa Ilalim ng Oplan Bayanihan ng Rehimeng US-Aquino

Santos Binamera Command
Bagong Hukbong Bayan
Lalawigan ng Albay

Pahayag sa Media
Agosto 4, 2011

Community Peace and Development Operation Team,
ang Balat-kayong Postura ng Special Operation Team
sa Ilalim ng Oplan Bayanihan ng Rehimeng US-Aquino

Nagpapakitang-gilas ang Armed Forces of the Philippines o AFP at rehimeng Aquino sa pagpapatupad ng Oplan Bayanihan (OPB). Ito ang panibagong planong kampanyang kontra-rebolusyonaryong digma ng AFP na ipinalit sa madugong Oplan Bantay Laya (OBL) ni Gloria Macapagal Arroyo.

Dito sa lalawigan ng Albay, simula noong Hulyo 21, ang mga barangay ng Batbat, Cabaluaon, Onggo, Pood, Balite, Palanas, Sinungtan, Bololo, Malipo, Malobago at Doña Mercedes sa bayan ng Guinobatan ay sinimulang lunsaran ng Community Peace and Development Operations Team (CPDT) o mas kilala bilang SOT.

Sa pagdating pa lamang ng mga militar, malaking abala agad ang dala nito sa mga taumbaryo. Malaking perwisyo sa kabuhayan at may mga paglabag sa karapatang-tao ang mga aktibidad at ipinag-uutos ng AFP:
1. Pagpatrabaho nang walang bayad. Ang taumbaryo ang nagdadala ng materyales na pambakod at sila pa ang magtatrabaho, at sila rin ang naghahawan sa mga pinalilinisan ng Army.

2. Perwisyo sa kabuhayan. Ang pag-reaktiba sa Barangay Defense System o BDS, at pagparonda o pagpa-duty sa kanila ay perwisyo sa hanapbuhay. Ang lahat ng may edad 15 anyos pataas, babae at lalake ay pinagbabantay sa loob ng 24 oras, habang ang mga militar ay payapang natutulog sa gabi, at umiinom o nagsusugal sa araw. Nagiging talamak din ang pagsusugal at pag-iinom sa mga “kubo-kubo” o sentrypoint ng BDS.

3. Pamamayani ng takot at panggigipit sa taumbaryo. Tuwing may militarisasyon nalilimitahan ang aktibidad ng taumbaryo tulad ng pangangahoy, pagpasto, pagpunta sa kanilang bukirin at maging ang pagpunta sa tindahan tuwing gabi dahil sa takot na mapag-initan ng mga militar.
• Halimbawa ang kaso ni Salvador Nora ng sityo Bantunan, Brgy. Palanas, Guinobatan na binalot ng plastic bag sa ulo, habang binubugbog at ini-interoga ng mga militar matapos ang labanan ng militar at yunit ng BHB sa nasabing lugar.
• Naglulunsad rin ng sariling census ang CPDT sa pamamagitan ng pagbabahay-bahay nang tumangging sumama sa kanila ang mga upisyal ng baryo. Ang hindi matagpuan sa pagbabahay-bahay ay pinaghihinalaang NPA o poste ng NPA, at tinatakot o kaya’y pinagbabantaan na kapag hindi mag-report sa kanila ay ililista sa Order of Battle.
• Noong 2008, sa paglulunsad nila ng SOT, may isang kaso ng pagpapakamatay ng isang sibilyan dahil sa pambubugbog ng militar at sobrang presyur. Naging biktima nito si Agustin David ng Brgy. Cabaluaon, Guinobatan. Hindi nakapagsampa ng kaso ang pamilya nito laban sa pambubugbog ng militar dahil natakot sa pagbabanta ni Cpl. Bustarga, ang mismong nambugbog.

4. Paglabag sa mga demokratikong karapatan. Noong Hunyo 25, ipinatawag ang mga Barangay Officials sa bayan ng Guinobatan para talakayin ang OPB. Sa kanilang pagpupulong sinabi ni 1st Lt. Rolito Basibas, ang Commanding Officer ng “Alpha Coy” ng 2nd IB-PA, na ang mga dumadalo sa rali ay inuutusan ng BHB na sumama, at pinagsabihan ang mga ito na pagbawalan ang taumbaryo na lumahok sa ganitong mga aktibidad. Ang ganitong mga pahayag ay nagpapakita ng kawalang-pagkilala ng AFP sa demokratikong karapatan ng mamamayan para magtipun-tipon at magpahayag.

5. Patuloy na paglabag sa mga batas ng digma kaugnay sa paggamit ng mga pampublikong pasilidad at matataong lugar sa pagbabase ng mga militar.
• Nailalagay sa panganib ang kaligtasan ng mamamayan sa pagbabase ng CPDT sa mga barangay hall at eskwelahan tulad ng ginagawa nito sa Brgy. Batbat, Cabaluaon, Bololo at iba pang baryo.
• Sa ilan namang lugar tulad ng Brgy. Malipo, nakabase ang CPDT sa gitna ng mga kabahayan ng taumbaryo.
• Ang ilang mga bata naman mula sa Brgy. Onggo ay isinasama ng militar sa pagpapatrulya papunta sa katabing baryo ng Sinungtan upang gawing panangga, upang sila’y hindi atakehin ng yunit ng BHB.

Noong Hulyo 26, binayo ng malakas na ulan at hangin ang lalawigan ng Albay dahil sa bagyong Juaning, malaki ang naging pinsala sa mga pananim at alagang hayop ng mga magsasaka, may ilan ding nasiraan ng bahay dahil sa bagyo. Sa halip na itigil ng CPDT ang mapamerwisyong aktibidad at umalis sa baryo, ay nagpatuloy pa rin ang pagsi-census at pagpapatawag ng mga militar sa taumbaryo.

Hindi totoong layunin ng AFP ang paggalang sa karapatang-tao, pagpapatupad ng kapayapaan at pagpapaunlad sa kabuhayan ng mamamayan. Dinisenyo ng rehimeng Aquino ang OPB alinsunod sa US-Counter Insurgency Guide of 2009 upang umayon sa kagustuhan ng among imperyalista. Tulad ng OBL, ang OPB ay nakapokus sa mapanlinlang at madugong pamamaraan ng Triad Operation (combat, intelligence at civil military operation o CMO), papatampukin ang CMO upang gamitin sa psyops. Ginagamit lamang ang mga mapanlinlang na programa sa ilalim ng CMO upang ilihis ang mamamayan.

Sa Community Peace and Development Operations Team, ginagamit ang CMO bilang panabing sa pagpapatuloy na pagdukot, pag-tortyur, pagpatay at iba pang paglabag sa karapatang-tao at upang maibwelo ang intel at combat operations.

Sa ilalim ng CMO magpapanggap ang AFP bilang tagapagtaguyod ng karapatang-tao, tagahatid ng serbisyong sosyal at tagapagpatupad umano ng mga proyektong pangkabuhayan (socio-economic projects). Sa ganitong konsepto, inililipat ng mga sibilyang ahensya ng pamahalaan ang tungkulin nito sa paghahatid ng serbisyong panlipunan sa mapamwersang organisasyon ng AFP. Ang maskarang tupa ng OPB ay unti-unting nahuhubad, at nalalantad ang totoong hitsura nito bilang mabangis na lobo.

Hindi kaunlaran at kapayapaan ang hatid ng Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino, tulad ng pinalitan nitong Oplan Bantay Laya ni GMA, ito’y marahas at matinding pagsupil sa karapatan ng mamamayan. Ang BHB ay magpapatupad ng aktibong depensa sa mga teritoryo nito at patuloy na ipagtatanggol ang mga demokratikong kahilingan at karapatan ng mamamayan. Tiyak na mabibigo ang rehimeng US-Aquino na durugin ang rebolusyonaryong kilusan at hadlangan ang determinadong paglaban ng mamamayan upang itaas ang antas ng digma at ipagtagumpay ang bagong demokratikong rebolusyon.

Mabuhay ang Albayanos !
Labanan ang Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino !
Paigtingin ang Digmang Bayan !

Para sa Bayan,
Florante Orobia
Tagapagsalita

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s