Filminera Mining Corporation sa Masbate Muling Pinarusahan ng BHB

National Democratic Front of the Philippines
Bicol Region

Pahayag sa Media
Agosto 3, 2011

Filminera Mining Corporation sa Masbate Muling Pinarusahan ng BHB

Ipinatupad ng Bagong Hukbong Bayan sa Masbate ang pamamarusa sa Filminera Mining Corporation dahil sa malulubhang krimen sa mamamayan tulad ng malawakang pagsira ng kalikasan, pandarambong sa likas-yaman ng probinsya, at pamamaslang at pandarahas sa mga maliliit na minero at mga residente ng lugar kasabwat ang mga tropa ng 9th Infantry Division Philippine Army (9th IDPA) at Philippine National Police (PNP).

Ayon sa Jose Rapsing Command ng BHB-Masbate matagumpay ang isinagawang pamamarusa ng isang ispesyal na yunit ng BHB noong Agosto 1, 2011 sa pamamagitan ng pagpasabog ng imbakan ng tubig na ginagamit ng kumpanya sa pagpoproseso ng ginto upang paralisahin at patigilin ang operasyon nito. Ikalawang hakbang pamarusa ito ng BHB laban sa Filminera Mining Corporation mula nang salakayin at sunugin ito ng BHB noong Abril 2007.

Dahil sa mahigpit na suporta ng mamamayan naisakatuparan ng BHB ang hakbang pamarusa sa kabila ng mahigpit na pagbabantay ng 200 na armadong tauhang sinanay ng AFP na tinatawag na Special Civilian Active Auxiliary (SCAA), isang platun ng CAFGU-Army ng 22nd IBPA na nagbabantay sa loob ng minahan, at isang kumpanya ng 9th Infantry Battalion na nakabase malapit sa lugar ng minahan.

Isang mariing sampal sa kontra-rebolusyonaryong kampanyang Oplan Bayanihan (OPB) ng rehimeng US-Aquino at AFP ang pamamarusa sa Filminera Mining Corporation dahil tuwirang naglilingkod sa interes ng mga dayuhang kumpanya sa pagmimina ang paninibasib ng mapanlinlang na civil-military operations (CMO) at pandarahas ng 9th IDPA laban sa mamamayan ng Masbate na determinadong lumalaban sa operasyon ng Filminera. Ang mga probinsya ng Masbate at Camarines Norte kung saan nakaamba ang malalaking operasyon ng dayuhang pagmimina ang tinutukoy ni Maj. Gen. Josue Gaverza ng 9th IDPA na prayoridad ng kanilang Oplan Bayanihan sa rehiyon.

Ito ay nararapat at makatarungang tugon ng BHB sa matagal nang kahilingan at maigting na pakikibaka ng mamamayan upang palayasin ang mga mapaminsalang pagmimina sa bansa at wakasan ang liberalisasyon ng industriya ng pagmimina ng papet na rehimeng Aquino na ibayong nagbubukas ng natitirang likas-yaman ng bansa para sa higit pang pandarambong ng mga dayuhang kumpanya sa pagmimina at masisibang lokal na mga naghaharing uri.

Sa halos isandaang taong kasaysayan ng dayuhang pagmimina sa Masbate at sa ibang panig ng bansa, walang tunay at pangmatagalang kaunlaran at pakinabang na nakuha ang mamamayan. Bagkus ay nagbunga lamang ito ng pangmatagalang pagwasak ng kapaligiran, ng malalaking mga pagbaha at pagguho ng lupa, pag-ubos ng natitirang likas-yaman na dapat ay pakinabangan ng susunod na henerasyon ng mamamayan, pagkalason ng mga pinagkukunang tubig para sa araw-araw na gamit at para sa agrikultura, pagkasira ng buhay at kabuhayan, at dislokasyon ng mamamayan.

Mahigpit na magtutulungan ang rebolusyonaryong kilusan ng mamamayan sa rehiyon at lahat ng mga progresibong grupo at sektor, mga grupong nagtatanggol sa kalikasan, at mga nagtataguyod ng tunay na kaunlaran na nakatuntong sa tunay na reporma sa lupa at makabayang industriyalisasyon upang ilantad at labanan ang pandarambong sa likas-yaman ng bansa ng mga dayuhang kumpanya ng pagmimina at tuluy-tuloy na itong palayasin sa ating rehiyon at sa buong bansa.

Gregorio “Ka Greg” Bañares
Tagapagsalita ng NDF-Bicol

Reference Mobile Numbers: 09183458061/09283893909
email: greg_banares@yahoo.com/
gb_ndfbicol@yahoo.com

website: http://www.ndfbicol.wordpress.com
twitter account: http://www.twitter.com/ndfbicol
facebook account: greg banares

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s