Klinikang Bayan at iba pang Serbisyong Pangkagalingan sa Bikol

National Democratic Front                                                                                                                                    Bicol Region

SMS Pahayag sa Media
Enero 30, 2011

Mahigit sa 700 mahihirap na mamamayan ng Bikol ang nabigyan ng libreng serbisyong medikal ar dental ng mga medik ng Bagong Hukbong Bayan at iba pang rebolusyonaryong pwersa sa isinasagawang Klinikang Bayan at iba pang serbisyong pangkagalingan.

Matagal nang idinadaing ng mamamayan  ang iba’t ibang karamdaman ngunit inutil  ang reaksyunaryong gubyerno na  tugunan ang ang batayang pangangailangan ng  serbisyong pangkalusugan ng mamamayan. Lalong pinalala ito ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa na nagresulta ng pagkasira ng maraming pananim at taggutom.

Katuwang  ng BHB ang mga samahang masa at kooperatiba ng mamamayan – nangangalap din sila ng mga binhing pananim, pinalalakas ang sama-samang  pagtatrabaho at mutwal na tulungan sa bukid, pinasisigla ang produksyon at nilulutas ang kasalatan sa pagkain at taggutom na laganap sa kanayunan.

Ka Greg Bañares
Tagapagsalita, NDF-Bicol

Reference: Maki Oliveros, Media Officer

Mobile Number: 0918.3458061

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s