Walang Lubay ang pagyurak sa Karapatang Pantao at Internasyunal na Makataong Batas sa Bikol sa Ilalim ng Oplan Bantay Laya

National Democratic Front of the Philippines

Bicol Region

Pahayag sa Media

6 Disyembre 2010

WALANG LUBAY ANG PAGYURAK SA KARAPATANG PANTAO AT INTERNASYUNAL NA MAKATAONG BATAS SA REHIYONG BICOL SA ILALIM NG PINALAWIG NA KONTRA-REBOLUSYONARYONG PROGRAMA NG OPLAN BANTAY LAYA

Hungkag at mapanlinlang ang satsat ng 9th Infantry Division ng AFP na ito ang “tagapagtaguyod at tagapagtanggol ng karapatang pantao” sa rehiyong Bikol. Inuulit lamang nito ang pagpapanggap ng rehimeng US-Aquino ng “pagbabago”, “pagtahak sa matuwid na daan”, at “paggalang sa karapatang pantao” bilang bahagi ng kontra-rebolusyonaryong saywar laban sa mamamayang Pilipino. Sa katunayan walang anumang ipinakikitang pagtataguyod sa karapatang pantao ang rehimeng US-Aquino. Pinalawig nito ang implementasyon ng malupit at madugong kontra-rebolusyonaryong kampanya ng Oplan Bantay Laya hanggang Enero 2011 at naghahanda ng isa pang internal security operational plan (ISO Plan) upang umano’y tuluyan nang durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa loob ng tatlong taon.

Walang puknat ang pag-atake ng mga armadong pwersa ng rehimeng US-Aquino sa mamamayang Pilipino. Sa rehiyong Bicol ay magkasabay na inaatake ng 9th ID-AFP at ng PNP ang mga sona at larangang gerilya ng BHB sa kanayunan at ang panunupil at panggigipit sa hayag at demokratikong kilusang masa sa kalunsuran.

Patuloy ang pamamaslang at pagmasaker ng mga sibilyan, pagdukot at iligal na pag-aresto, pagtortyur at pamamaslang at iba pang paglabag sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) at sa internasyunal na makataong batas. Wala pang anim na buwan sa Malakanyang si Aquino ngunit umaabot na sa 11 ang biktima ng pamamaslang ng mga armadong pwersa ng GRP mula Hulyo hanggang Nobyembre sa rehiyong Bicol pa lamang. Nalampasan na nito ang bilang ng mga pinaslang sa huling anim na buwan ng dating rehimeng US-Arroyo na umabot sa 10 biktima. Sa kabuuan ay umaabot na sa 21 ang mga biktima ng pamamaslang mula Enero hanggang Nobyembre at pinakamarami nito (12 biktima) ay matatagpuan sa probinsya ng Albay na itinakdang pangunahing prayoridad ng AFP na dudurugin o pahihinain ang rebolusyonaryong kilusan.

Isang larawan ng matinding kalupitan ng mga tropa ng 9th ID-AFP ang pagmasaker kay Bgy. Kagawad Wilfredo Lotino at dalawa pang miyembro ng kanyang pamilya sa Bgy. Nabas-an, Daraga, Albay nitong Oktubre 11 ng madaling araw at ang pagmasaker sa apat na magsasaka sa Bgy. Sta. Maria, Mobo, Masbate nitong Setyembre 7.
Ang pinakahuling naiulat na biktima ng pamamaslang ng “death squad” ng 9th ID ay si Ernesto Maniago, Chief Tanod ng Bgy. Taisan, Legazpi City nitong Nobyembre 23.

Ang mga biktima ay pinararatangan ng AFP na “poste” o kaya’y miyembro ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at sa maraming pagkakataon ay nakaranas ng pananakot at panghaharas mula sa militar bago naganap ang pamamaslang sa kanila. Pinaslang ang mga biktima kasunod ng lehitimong mga aksyong militar ng BHB laban sa AFP at sinadyang gawin ng AFP bilang bahagi ng taktikang teror at pagpapakita ng malupit na halimbawa at babala upang itigil ng mamamayan ang pagsuporta sa rebolusyonaryong kilusan.

Maraming sibilyan din ang nadamay at nalagay sa peligro ang buhay dahil sa walang pakundangang pag-atake ng AFP sa mga yunit ng BHB nang walang pagsasaalang-alang sa seguridad ng mga sibilyan. Sugatan ang mag-asawang sina Francisco at Amelita Bergado at ang kanilang mga anak na dalagang sina Rose at Marjo nang paulanan ng bala ng mga tropa ng 42nd IB ang kanilang bahay sa Sityo Culpa, Bgy. Lubgan, Bula, Camarines Sur noong Setyembre 12 ng gabi. Isa pang 10-taong gulang na bata ang nasugatan sa paa ng atakehin ng 49th IB ang bahay na pinagpapahingahan ng tatlong pulang mandirigma sa Bgy. Sta. Lourdes, Barcelona, Sorsogon noong Oktubre 20 ng umaga.

Tinatarget din ng lantarang panunupil at panggigipit ng mga armadong pwersa ng GRP ang progresibo at militanteng mga organisasyon ng mamamayan na inaakusahang tagasuporta o kasapi ng PKP-BHB-NDFP. Sinalakay ng PNP at 31st IBPA ang opisina ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) at KARAPATAN-Cam. Norte noong Nobyembre 22, at inaresto ang apat na lider nito batay sa gawa-gawang mga kaso at itinanim na ebidensya sa kanilang opisina. Nauna ng sinampahan ng gawa-gawang kaso ng 9th IDPA ang 8 progresibong lider at mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao sa Camarines Sur at Albay nitong Setyembre.

Ang lansakang pag-atakeng ito sa hayag at demokratikong kilusan ng mamamayan sa kalunsuran ay isang desperadong hakbang ng 9th IDPA-PNP at ng rehimeng US-Aquino upang busalan sa bibig ang mamamayan, patigilin sila sa paglalantad at pagbatikos sa kabulukan ng estado, at hadlangan sila sa pagsusulong ng mga lehitimong interes ng mamamayan kaugnay ng mga isyu ng karapatang pantao, reporma sa lupa, makatarungang pasahod at trabaho, presyo ng petrolyo at pangunahing bilihin, badyet sa edukasyon at iba pang serbisyo, paglaban sa malawakang dayuhang pagmimina, at iba pa.

Kung tunay ang mga satsat ng 9th ID-AFP, dapat ipakita nito sa gawa ang “pagtataguyod sa karapatang pantao” sa pamamagitan ng pag-ako ng responsibilidad sa napakaraming kaso ng paglabag sa karapatang pantao at internasyunal na makataong batas sa saklaw nito, pagkundena at pagtigil sa implementasyon ng Oplan Bantay Laya sa rehiyon, at pagtiyak na maihaharap sa imbestigasyon at paglilitis upang maparusahan ang mga upisyal at tauhan nitong sangkot sa karumal-dumal na mga krimen sa mamamayan. Sa pinakamenos, dapat tumigil na lang ito sa kasasatsat at pagpapanggap na “tagapagtaguyod ng karapatang pantao” lalo na sa araw ng paggunita ng International Human Rights Day sa Disyembre 10. Sa pamamagitan nito ay maipapakita ng 9th ID-AFP kahit ang katiting na pagrespeto sa mga biktima ng paglabag ng karapatang pantao at sa mamamayang Pilipino.

Gregorio “Ka Greg” Bañares

Tagapagsalita ng NDF-Bicol

email: greg_banares@yahoo.com/ gb_ndfbicol@yahoo.com websites: http://www.ndfbicol.wordpress.com http://www.twitter.com/ndfbicol facebook account: greg banares

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s