Pagtigil at Hindi Paglulunsad ng mga Taktikal na Opensiba ng Bagong Hukbong Bayan sa mga Lugar na Apektado ng Pagputok ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon

National Democratic Front of the Philippines
Bicol Region

Pahayag sa Media
1 Disyembre 2010

Pagtigil at Hindi Paglulunsad ng mga Taktikal na Opensiba ng Bagong Hukbong Bayan sa mga Lugar na Apektado ng Pagputok ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon

Idineklara ng Celso Minguez Command ng Bagong Hukbong Bayan – Sorsogon ang pansamantalang pagtigil at hindi paglulunsad ng mga taktikal na opensiba laban sa AFP-PNP-CAFGU sa mga lugar na saklaw ng 10-kilometrong radyus mula sa Bulkang Bulusan simula noong Nobyembre 22. Magkakabisa ito hanggang sa tuluyan nang alisin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) ang alerto ng panganib ng bulkan.

Gayunpaman, nananatiling mataas ang pagmamatyag at pag-iingat ng lahat ng yunit ng BHB sa Sorsogon at nakahandang ipagtanggol ang sarili laban sa patraydor na pag-atake ng mga tropa ng AFP-PNP-CAFGU. Bahagi ito ng patakaran ng aktibong pagdidepensa ng mga rebolusyonaryong pwersa lalupa’t napatunayan na sa maraming pagkakataon sa nakaraan na hindi iginagalang ng AFP/PNP kahit ang sarili nilang deklarasyon ng “suspension of offensive military/police operations” (SOMO/SOPO) at patuloy na nagsasagawa ng mga operasyong militar sa tabing ng “humanitarian mission” at “disaster operation”.

Ayon sa Celso Minguez Command binibigyan ng pangunahing halaga ng deklarasyon ang pagsisikap ng iba’t ibang sektor at organisasyon ng mamamayan na pangalagaan ang buhay, kabuhayan, at mga ari-arian ng mamamayang apektado ng pagputok ng Bulkang Bulusan. Umaabot na sa daan-daang mga pamilya ang inilikas sa mga evacuation center dahil sa panganib ng pagragasa ng putik at baha, at marami pang iba ang tuwiran at di-tuwirang apektado ng pagbagsak ng makapal na abo sa kanilang mga pananim, fishpond, bahay at iba pa.

Kaugnay nito nagsasagawa na ng pagkilos ang iba’t ibang rebolusyonaryong organisasyon ng mamamayan at ang Bagong Hukbong Bayan sa Sorsogon upang tumulong sa paglilikas at iba pang paghahanda upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan. Nagtutulungan ang hukbong bayan at ang mga samahang masa, iba’t ibang komite ng mamamayan, mga grupo at komite sa pag-oorganisa, at maging ang lokal na milisyang bayan sa paghahandang ilikas ang mga taumbaryo sakaling magtuluy-tuloy at higit na maging malakas at mapinsala ang pagputok ng bulkan.

Nagsasagawa na rin ng mga klinikang bayan ang mga medik ng BHB katulong ang iba’t ibang komiteng pangkalusugan ng mga samahang masa sa saklaw ng teritoryo ng Demokratikong Gubyernong Bayan. Kinabibilangan ito ng libreng medical check-up, panggagamot at libreng pamamahagi ng mga gamot, pagbunot ng ngipin, pagtiyak ng kalinisan ng inuming tubig, at iba pa.

Hinihikayat ng NDF-Bicol ang iba’t ibang sektor, grupo, at organisasyong makatao sa loob at labas ng bansa na mangalap ng anumang kakayaning tulong para sa mamamayang apektado ng pagputok ng Bulkang Bulusan tulad ng mga gamot, pagkain at inuming tubig, damit, kagamitan sa pagtulog at iba pa. Maaari nila itong ipadala sa pamamagitan ng iba’t ibang organisasyon ng mamamayan sa Sorsogon na direktang tumutulong sa mga biktima o kaya’y makipag-ugnayan sa mga yunit ng BHB at/o mga alyadong organisasyon ng National Democratic Front sa rehiyong Bicol.

Gregorio “Ka Greg” Bañares
Tagapagsalita ng NDF-Bicol

email:    greg_banares@yahoo.com/
gb_ndfbicol@yahoo.com

websites: http://www.ndfbicol.wordpress.com
http://www.twitter.com/ndfbicol

facebook account: greg banares

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s