NPA Hindi Lumalahok sa Reaksyunaryong Eleksyon sa Barangay at Walang Ineendorsong Kandidato

SMS Pahayag

Dapat tigilan ng 9th IDPA ang walang batayan at malisyosong paratang na tinatakot ng NPA ang mamamayan upang paboran ang ilang kandidato sa barangay at nangangampanya ang mga ito para sa ilang kandidato. Hindi lumalahok ang rebolusyunaryong kilusan sa bulok , hungkag at mapanlinlang na reaksyunaryong eleksyon at iginagalang nito ang karapatan ng mamamayan na pumili ng kanilang mga lider sa barangay.

Titiyakin ng Demokratikong Gubyernong Bayan sa kanayunan at lahat ng mga rebolusyunaryong pwersa na hindi magagamit ng mga reaksyunaryo at ng AFP-PNP ang eleksyon sa barangay para sa kontra-rebolusyunaryong mga layunin.

Hindi nagpapatupad ng access permit ang NPA sa mga sonang gerilya ngunit titiyakin nito ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, at sisikapin na hindi magkahati-hati ang mamamayan sa barangay sa pamamagitan ng edukasyon at talakayan sa kanilang hanay.

Ka Greg Bañares
Tagapagsalita, NDF-Bicol

email: greg_banares@yahoo.com
gb_ndfbicol@yahoo.com

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s