Pambabalukot sa Datos ng mga Kaswalti sa 9th IDPA

SMS Pahayag
31 Agosto 2010

Pambabalukot sa Datos ng mga Kaswalti sa 9th IDPA:
Pinatatakpan ang Matatagumpay na Aksyong Militar ng BHB sa Bikol

Binabaluktot ng 9th Infantry Division ang datos ng mga kaswalti nito sa nakaraang walong buwan upang palitawing ito’y mga inosenteng sibilyan na biktima ng umano’y “extra-judicial killing” ng Bagong Hukbong Bayan.

Desperado ang 9th IDPA sa pagmenos sa kakayahan ng BHB na maglunsad ng mga taktikal na opensiba at iba pang aksyong pamarusa kung kaya’t pinararatangang “human rights violation” ang bawat matagumpay na aksyong militar ng BHB.

Mahigpit na sinusunod ng BHB ang internasyunal na mga batas ng digma tulad ng nasasaad sa Geneva Conventions at sa Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) kaugnay sa paglulunsad ng mga taktikal na opensiba. Pawang mga kombatant at lehitimong target-militar lamang ang pinupuntirya ngmga pag-atake ng BHB at hindi ang mga sibilyan.

Bakit hindi ihayag sa publiko ng 9th IDPA ang kumpletong pangalan at katungkulan ng sinasabi nitong 18 sibilyan, walong CAFGU, apat na army at isang pulis na umano’y biktima ng extra-judicial killing ng BHB?

Maaari ring magsampa ng pormal na reklamo ang 9th IDPA sa GRP Section ng Joint Monitoring Committee ng CARHRIHL kung talagang desidido itong patunayan ang akusasyon at hindi puro paninira at itim na propaganda lamang ang lahat.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s