Kasinungalingan ang Akusasyon ng 9th ID-PA sa BHB: Pag-“hostage” Umano sa mga Bata

SMS Pahayag
2 Agosto 2010

Nilubid na kasinungalingan ang akusasyon ng 9th Infantry Division-PA na ginawang “hostage” ng mga mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan ang mga bata sa nangyaring labanan sa Bgy. Tible, Lupi, Camarines Sur nitong Hulyo 29 upang pangalagaan ang kanilang mga sarili. Desperadong binabaliktad ng AFP ang pangyayari upang pagtakpan ang lansakang pagbalewala sa kapakanan ng mga sibilyan nang salakayin nito bandang alas-3 ng hapon ang mga pulang mandirigma kahit maraming sibilyan at mga bata sa lugar.

Kasuklam-suklam ang pagpapanggap ng AFP na “maamong tupa” at “tagapagtanggol” ng mga bata at sibilyan gayong sa kabaliktaran ay mistula itong asong ulol na bumibiktima ng napakaraming kabataan sa pagpapatupad ng malupit na kampanyang Oplan Bantay Laya. Tinukoy sa ulat ng Secretary-General ng United Nations noong Mayo 2010 ang AFP bilang pangunahing salarin sa pagpatay, panggagahasa, abusong sekswal, sapilitang paggamit sa mga bata sa operasyong militar at iba pang kalupitan sa mga bata.

Ayon naman sa pag-aaral ng Children’s Rehabilitation Center (CRC) sa epekto ng Oplan Bantay Laya sa mga bata mula 2001 hanggang Hunyo 2010, umabot sa 77 bata ang namatay at 58 ang nakaligtas sa tangkang pagpatay. Umabot naman sa 77 bata ang biktima ng iligal na pag-aresto at detensyon, 56 ang tinortyur, 4 ang nawawala, 21 ang sapilitang ginawang giya sa operasyong militar at higit sa 128,000 ang nag-evacuate na mga bata.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s