Walang Maaasahan ang Mamamayan sa Ilusyon ng Pagbabago ni Noynoy Aquino

SMS Pahayag
30 Hunyo 2010

Walang maaasahan ang mamamayan sa ilusyon ng pagbabago na inilalako sa ilalim ng bagong upong rehimen ni Noynoy Aquino. Si Aquino ang bagong kinatawan ng pinakamalalaking panginoong maylupa at kumprador sa bansa na pinili at binasbasan ng US at minaniobra ang panalo sa pekeng halalan sa pamamagitan ng pre-programming ng automated election na kontrolado ng dayuhang kumpanyang Smartmatic.

Ipagpapatuloy lamang ni Aquino ang napatunayan nang anti-nasyunal, anti-demokratiko at anti-mamamayang patakaran at programa ng nakaraang mga papet na rehimen. Higit na sasandig si Aquino sa ayudang militar at lantarang interbensyong militar ng US sa pagharap at paglaban sa rebolusyonaryong armadong kilusan ng mamamayan.

Dapat hamunin ng malakas na kilusang masa ng mamamayan ang bagong rehimen upang gawing totoo ang mga pangako noong halalan tulad ng pag-usig, paglilitis at pagparusa sa pamilyang Arroyo at mga alipures nito. Dapat ding igiit sa rehimen ang seryosong pagharap nito sa negosasyong kapayapaan sa NDFP sa layuning kamtin ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s