Pasistang 9th IDPA, Pinagtatakpan mga Krimen ng AFP-PNP sa Mamamayan

SMS Pahayag
30 Hunyo 2010

Garapal at walang kahihiyang inaakusahan ng 9th Infantry Division ng “ala-Ampatuang pamamaslang” ng mga sibilyan ang Bagong Hukbong Bayan sa Bikol sa kabila ng katotohanang ang mersenaryong AFP-PNP at ang pasistang rehimeng US-Arroyo ang may madugo at mahabang rekord ng pagdukot, pagtortyur, pagkawala ng daan-daang mga aktibista, at pamamaslang ng libu-libong mamamayan, mamamahayag, at taong-simbahan.

Mariing pagkundena, pagbatikos at pagkakahiwalay sa internasyunal na opinyong publiko ang inabot ng rehimen mula sa iba’t ibang mga grupo ng karapatang pantao kabilang ang United Nations Special Rapporteur Philip Alston na naglantad sa kanyang imbestigasyon na ang AFP-PNP at ang rehimeng US-Arroyo ang utak, nagplano, nagdirehe, at nagpatupad ng ‘extra-judicial’ na pamamaslang ng mga aktibista sa bansa.

Hindi na pinaniniwalaan ng malawak na mamamayan ang ‘cheap propaganda gimmick’ at saywar ng AFP-PNP upang pagtakpan ang ganap na kabiguan ng kampanyang Bantay Laya mula 2001 hanggang Hunyo 2010.

Lalong hindi makukumbinsi ang mamamayan ng mga tulad ni Maj. Cabunoc na propesyunal na sinungaling at masugid sa panloloko at panlilinlang sa mamamayan.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s