Mas Lalong Lumakas at Napanday ang BHB sa Pagharap sa Oplan Bantay Laya II

SMS Pahayag
19 Hunyo 2010

Malayung-malayo sa katotohanan ang ipinagyayabang ng 9th Infantry Division na nabawasan nila ng 70 porsyento ang lakas ng Bagong Hukbong Bayan sa rehiyon mula sa umano’y mahigit 350 na lakas-tauhan nito noong 2008. Sa katunayan mas lalong lumakas at napanday ang BHB sa pagharap sa Oplan Bantay Laya 2 at pursigido itong maglunsad ng mas marami pang mga opensiba sa susunod na mga buwan at taon.

Desperadong umiimbento ng pinalobong mga tagumpay si Maj. Gen. Ruperto Pabustan upang pagtakpan ang kabiguan ng kanyang pamumuno sa 9th ID na lumpuhin o pahinain ang armadong kilusan ng mamamayan sa rehiyon. Isa lamang ito sa marupok na saywar ng AFP upang pahupain ang entusyasmo at paglaban ng mamamayan para makamit ang pundamental na pagbabago sa lipunan.

Wala kahit isang larangang gerilyang nawasak sa rehiyon mula 2001 hanggang 2010, buo at matatag ang mga kumand sa operasyon ng BHB mula larangan hanggang antas rehiyon, at ilang beses na mas malaki ang bilang ng mga sandatahang pulang mandirigma at kumander ng BHB kumpara sa paltos na pagtaya ng AFP.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s