Pahayag ng Pagpupugay sa Ika-37 Anibersaryo ng NDFP

SMS Pahayag
April 24, 2010

Ipinagdiriwang ngayong araw sa buong bansa at sa iba’t ibang dako ng daigdig ang ika-37 anibersaryo ng National Democratic Front. Ang NDF ay isang alyansa ng mga rebolusyunaryong organisasyon ng uring anakpawis at mga progresibong uri na binibigkis ng isang kumprehensibong 12 – Puntong Programa para sa pambansang pagpapalaya, demokratikong mga reporma, hustisyang panlipunan, kapayapaan at kaunlaran.

Tumutulong ang NDF sa paghahawan ng daan para sa pagtatatag ng Demokratikong Gubyernong Bayan sa buong bansa at reyalisasyon ng mga programa ng nasyunalisasyon at pambansang industriyalisasyon, rebolusyunaryong reporma sa lupa, batayang serbisyo at mga repormang panlipunan.

Plano ng NDF sa susunod na limang taon na pabilisin ang pagtatayo ng mga organo ng gubyernong bayan sa mas malawak na saklaw mula sa antas munisipyo hanggang distrito, palawaking pa ang kampanya ng rebolusyunaryong agraryo, at magpalitaw ng mas maraming kadre at mandirigma para sa armadong pakikibaka. Target ng kilusan na abutin ang yugto ng estratehikong pagkapatas ng digmang bayan sa susunod na limang taon.

Ka Greg Bañares
Tagapagsalita, NDF-Bicol

email: greg_banares@yahoo.com
gb_ndfbicol@yahoo.com

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s