AFP at PNP, huwag magpagamit ki Gloria Arroyo

SMS Pahayag

Marso 24, 2010

Pakunswelo-de-bobo lamang at garapal na panunuhol sa mga sundalo ang pangako ng papet at pasistang si Gloria Macapagal-Arroyo na itataas ang kakarampot na sahod ng mga sundalo ng AFP. Bahagi ito ng maitim na balak ni Arroyo na gamitin ang AFP sa nilulutong senaryo sa eleksyon tulad ng “failure of elections”, “no proclamation”, o lantarang pagdideklara ng batas militar sakaling di maipanalo ang kandidato ng administrasyon na si Teodoro.

Halos nailatag na ng rehimen ang mga sangkap upang tiyakin ang patuloy na pangungunyapit nito sa poder tulad ng pagtatalaga kay Gen. Delfin Bangit at Gen. Mapagu bilang mga pinuno ng AFP at Phil. Armyat napakaraming retiradong heneral sa kabinete, pagiging sunud-sunuran ng Korte Suprema kay Arroyo sa pagtatalaga ng Chief Justice at marami pang iba.

Dapat maging mapagmatyag ang mamamayan at puspusang labanan ang maruruming maniobra ng bulok, papet at pasistang US-Arroyo. Hindi dapat magpagamit sa kapritso ni Arroyo ang mga patriyotiko at matitinong upisyal at kawal ng AFP at PNP at maging handa sa pagsuway sa imbing kautusan ng rehimen at tuluyang pagpanig sa mamamayan.

Ka Greg Bañares
Tagapagsalita, NDF-Bicol

email: greg_banares@yahoo.com
gb_ndfbicol@yahoo.com

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s