Pekeng mga tagumpay at mas maraming mga kasinungalingan ng 9th ID sa Bikol

Pahayag sa Midya
30 Enero 2010

PEKENG MGA TAGUMPAY AT MAS MARAMING KASINUNGALINGAN NG 9TH IDPA SA BIKOL

Peke at nilubid na mga kasinungalingan ang ipinangangalandakang tagumpay ng 9th Infantry Division – Philippine Army noong 2009 laban sa rebolusyonaryong kilusan ng Bikol. Sa sobrang desperasyon ng 9th IDPA na madurog o mapahina ang rebolusyonaryong pakikibaka sa rehiyon at sa paghahangad ng dagdag na estrelya sa balikat ng kanilang pinuno na si Maj. Gen. Ruperto Pabustan, naglulubid ito ng ulat ng mga pekeng tagumpay laban sa BHB habang patuloy na itinatago ang malaking bilang ng kanilang mga kaswalti sa labanan.

Imbensyon lang ng maruming imahinasyon at bahagi ng saywar ng mga upisyal ng 9th IDPA ang ipinagyayabang nitong nabuwag na isang “mayor na larangang gerilya” at nakubkob na mga kampo ng BHB sa rehiyon noong nakaraang taon. Kahit ang mass media sa rehiyon ay hindi naniwala sa pagyayabang ni Gen. Pabustan dahil hindi ito makapagpakita ng kahit isang larawan ng diumano’y anim na mga kampo ng BHB na kanilang nakubkob. Ang totoo’y mga karaniwang bahay lang ito ng mga sibilyan na pinalilitaw ng 83rd IBPA na mga kampo ng BHB upang merong maiulat at sinadyang pinili sa pinakanugnog na lugar ng Catanduanes upang mahirapang abutin ng mga kagawad ng mass media sakaling magkainteres silang tingnan ang mga ito.

Maliban sa ilang sibilyang iligal na inaresto at pinalitaw na mga sumukong kasapi ng BHB, hindi maiharap ni Gen. Pabustan sa media ang ipinagyayabang nitong 59 “rebel returnees” na ang ilan ay nakikinabang na umano ng “livelihood training package”. Ang totoo, sadyang pinalalaki ang bilang ng mga pekeng “rebel returnees” upang mas malaki ang makurakot na pondo ng mga upisyal ng 9th ID mula sa Social Integration Program (SIP) ng pasistang rehimen, at ginagamit ang mga pekeng “rebel returnees” sa kampanyang saywar ng rehimen.

Hindi maunawaan at hindi kailanman mauunawaan ng mga heneral ng AFP na kahit nagbuwis ng buhay ang ilang mandirigma ng BHB sa mga labanan, mas marami ang pumapalit at higit na marami ang handang magpultaym mula sa ilampung libong aktibistang masa at daan-daang libong baseng masa sa kanayunan at kalunsuran. Kaya’t palaging nanghuhula (at sumasablay) ang 9th IDPA sa tunay na armadong lakas ng BHB sa rehiyon na umano’y bumaba sa bilang na 400 mula sa 600 noong Disyembre 2008.

Pantastiko at sobrang hambog ang pahayag ni Gen. Pabustan na matatapos na ang problema ng insurhensya sa rehiyong Bikol sa buwan ng Hunyo ngayong taon. Ni hindi nga maabot ni Gen. Pabustan ang orihinal nitong target na tatlong larangang gerilya na dudurugin sa loob ng mahigit walong buwan bilang kumander ng 9th IDPA, ngunit nagmamagaling itong tatapusin sa loob ng ilang buwan ang di-nagawa ng labing-apat na taon ng pasistang paghahari sa ilalim ng batas-militar at mababagsik na kampanyang militar ng apat na papet na rehimen na durugin ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka ng mamamayan sa rehiyon.

Wala nang magagawa si Gen. Pabustan sa natitirang kulang sa anim na buwan na ibinigay na taning ni Gloria Macapagal-Arroyo upang durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa Bikol. Sa maksimum hahabulin na lang ni Gen. Pabustan na umimbento ng mga pekeng tagumpay para sa hinahangad na promosyon tulad ng pagpapakulo ng mas maraming “rebel returnees” at “mass grave”, panlilinlang at huwad na civil-military operations (CMO) upang pagtakpan ang karumaldumal na mga krimen ng 9th ID, pagtatago sa publiko ng dumaraming bilang ng kanilang kaswalti, at pag-iipon ng malaking halaga para sa pansariling interes mula sa mga malalaking kumpanya sa pagmimina at negosyo na pinoprotektahan ng CAFGU at militar, iligal na sugal tulad ng jueteng, at mula sa mga reaksyunaryong pulitiko na kinokotongan ng militar bilang proteksyon sa panahon ng eleksyon.

Sa kabilang banda, puspusan ngayon ang ginagawang paghahanda ng mga rebolusyonaryong pwersa kasama ang mamamayan sa Bikol upang harapin ang malalaking hamon at tungkulin sa higit na pagpapaigting ng digmang bayan para makapag-ambag sa pagkakamit ng malalaking pagsulong tungo sa estratehikong pagkapatas ng digmang bayan sa buong bansa sa susunod na limang taon.

Ka Greg Bañares
Tagapagsalita, NDF-Bicol

email:  greg_banares@yahoo.com
gb_ndfbicol@yahoo.com

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s