Mabuhay ang ika-41 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas

Labis ang kagalakan ng mamamayan at rebolusyunaryong kilusan sa selebrasyon ngayong araw ng ika-41 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!

Lubos na nabigo ang Oplan Bantay Laya ng pasistang rehimen ng higit na lumawak at tumatag ang baseng masa, ibayong lumakas at napanday sa pakikibaka ang BHB, ang PKP at lahat ng rebolusyunaryong pwersa.

Mabuhay ang ika-41 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Kamtin ang higit pang malalaking tagumpay ng rebolusyong Pilipino sa susunod na limang taon hanggang sa maabot ang estratehikong pagkapatas! Isulong ang rebolusyong Pilipino hanggang sa ganap na tagumpay!

Ka Greg Bañares
Tagapagsalita, NDF-Bicol

email:  greg_banares@yahoo.com
gb_ndfbicol@yahoo.com

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s